parochiële samenwerkingsverbanden en parochies uit het vicariaat Middelburg

 • Boven de Schelde

 • Midden en West Zeeuws-Vlaanderen

 • Oost Zeeuws-Vlaanderen
 • Halsteren-Steenbergen (St. Christoffel en
  H. Anna parochie)
H. Maria parochie en
De Bevelanden
Elisabeth-parochie en
H. Andreasparochie
H. Maria Sterre der Zee
Sint Christoffel parochie en
Sint Anna parochie
links vicariaat middelburg klein 
 • Regio Oudenbosch
 • Bergen op Zoom (Lievevrouweparochie)
 • De Bron en O.L.Vrouwe in ‘t Woud
 • (Hoogerheide en Wouw)
 •  Roosendaal (De Ark, Emmaüs parochie, O.L.Vrouwe parochie)
 • Regio Rucphen
regio Oudenbosch
Lievevrouweparochie Bergen op Zoom


De Ark , Emmaüsparochie en O. L. Vrouwe parochie

Parochie Rucphen

buiten onze kerkprovincie: • Vlaamse bisdommen
 • Kerk van de Friezen in Rome


http://www.kerknet.be/
http://www.friezenkerk.nl/
 links friezenkerk

 

H. Jaar van Barmhartigheid

8 december 2015 – 20 november 2016.

HJvB

Op 8 december 2015 opent paus Franciscus in Rome de 'heilige deur' waarmee het heilig Jaar van Barmhartigheid een aanvang neemt.

In het Bisdom van Breda zal dit heilig Jaar van start gaan door op zondag 13 december de heilige deuren te openen in de kathedraal te Breda alsook in de basilieken van Oudenbosch, Oosterhout en Hulst, en het daaropvolgende vieren van de eucharistie.

De viering in Hulst, vooral bedoeld voor alle gelovigen vanuit Zeeland, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, vindt plaats om 15.00 uur. Hoofdcelebrant is vicaris Paul Verbeek.

Na afloop van de viering is er gelegenheid in de kapellen van de koorkerk kennis te nemen van de daar verbeelde 'werken van barmhartigheid'. Bovendien is er de mogelijkheid om ook elkaar te ontmoeten.

Van harte hopen wij dat u gehoor kunt geven aan onze uitnodiging. Wij hopen u in Hulst te mogen ontmoeten.

Namens pastoraal team, parochiebestuur parochiekerncommissie Hulst en de werkgroep heilig Jaar van Barmhartigheid,

Wiel Wiertz, pastoor
Cecile van Tiggelen, voorzitter werkgroep heilig Jaar

Informatie in verband met de opening van het heilig Jaar van Barmhartigheid: Cecile van Tiggelen. Opgave aanwezigheid bij de openingsviering is gewenst. Heel het heilig Jaar van Barmhartigheid bent u als parochie, als school, als groep of individueel hartelijk welkom in de basiliek van Hulst. Groepen vragen wij van te voren contact op te nemen in verband met de organisatie van uw bezoek.

Klik hier (http://heiligjaarzeeland.nl/) voor de website van het heilig Jaar van Barmhartigheid

Als u een financiële bijdrage wil geven om de uitvoering van het programma van het heilig Jaar in Hulst mogelijk te maken: NL70RABO0150727968 t.n.v. H. Willibrordus o.v.v. heilig Jaar van Barmhartigheid

Programma

24 november 2015 14.00 uur Andreasparochie, voorbereidingbedevaart Lourdesmet film over Bernadette, Eiligiuskerk, Eligiusplein 17, Oostburg  
8 december   Opening heilig Jaar van Barmhartigheid in Rome
11 december 17.00-21.00 Nightfever tijdens kerstmarkt in de avonduren
13 december 15.00 uur Opening H Jaar in de Kathedraal en 3 Basilieken in het Bisdom Breda doorbisschop J.W.M. Liesen en vicaris P.M.P. Verbeek
1 jan 2016 11.00 uur Regiovieringmet aandacht voor H. Jaar Barmhartigheid
11 januari 19.30 uur Elisabethparochie, voorbereidingbedevaartmet film Bernadette, Perron Zuid Oost (voormalig notariskantoor) Stationsstraat 5, Axel (Ingang via de poort)
12 januari 19.30 uur Parochie H. Maria Sterre der Zee, voorbereidingbedevaartmet film Bernadette, Gemeenschapcentrum 't Heike, Julianastraat 3, Heikant
15 jan, 19 febr,18 mrt, 15 apr,20 mei,
17 juni,15 juli, 19 aug,16 sept, 21 okten 18 nov
19.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
21 januari 19.30 uur Taizé avondgebed om 19.30 uur in de r.-k. kerk te Hengstdijk
24 januari 10.00-16.00 Bridgedrive in Malpertuus Clinge
5 febr, 4 mrt,1 apr, 6 mei,3 juni,
1 juli,5 aug, 2 septen 4 nov
18.15-19.00 Sacrament van boete en verzoening, voorafgaand aan een eucharistieviering
januari -april 2016 19.30 uur Cyclus van + 4 avonden voor belangstellenden door prominenten
10 februari 19.30 uur Aswoensdag
5 maart 9.15-15.15 Boekenmarkt in de basiliek in het kader van de vastenactie
9 maart   Voorbereiding H. Vormsel, Circle of Life
16 maart 19.30 uur Vicaris Paul Verbeek geeft de tweede lezing in de lezingencyclus over het Jaar van Barmhartigheid in de kerk van Hengstdijk. Voor meer informatie klik hier.
17 maart 19.30 uur Taizé avondgebed om 19.30 uur in de r.-k. kerk te Hengstdijk
18 maart 19.00 Aanbidding van het H. Sacrament in de basiliek
25 maart 19.00 Goede Vrijdag in de basiliek.
1 april 16.00 uur Sacrament van boete en verzoening in de basiliek.
3 april 11.00 uur Zondag van Gods Barmhartigheid
5 april 19.30 uur Psalm 91 deel 1 in de koorkerk van de basiliek. Voor meer informatie klik hier.
7 april 19.30 uur Bisschop Liesen geeft de derde lezing in de lezingencyclus over het Jaar van Barmhartigheid in de kerk van Hengstdijk. Voor meer informatie klik hier.
12 april 19.30 uur Psalm 91 deel 2 in koorkerk van de  basiliek. Voor meer informatie klik hier.
15 april 19.00 Aanbidding van het H. Sacrament in de basiliek.
1 mei 13.00 uur Opening Librije (nog nader af te spreken)
5 mei 11.00 uur Hemelvaart
7 mei 19.00 uur Opening wekelijkse Mariaviering in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken tot 31 oktober (nog nader af te spreken)
8 mei 13.30 uur Mariafietsroute (grensoverschrijdend)
18 mei 19.30 uur Frater Broer Huitema geeft de vierde lezing in de lezingencyclus over het Jaar van Barmhartigheid in de kerk van Hengstdijk. Voor meer informatie klik hier.
19 mei 19.30 uur Taizé avondgebed om 19.30 uur in de r.-k. kerk te Hengstdijk.
20 mei

15.00 uur19.00 uur

Zang in Breskens in het kader van Barmhartigheid. Broodmaaltijd in het kader van EHC nog nader af te spreken.

Aanbidding van het H. Sacrament

22 mei 9.30 uur EHC Kloosterzande
28 mei 19.00 uur EHC Clinge
29 mei 11.00 uur EHC Hulst
3 juni 18.15 uur Sacrament van boete en verzoening in de basiliek.
8 juni 19.30 uur Diaken Vincent de Haas geeft de vijfde lezing in de lezingencyclus over het Jaar van Barmhartigheid in de kerk van Hengstdijk. voor meer informatie klik hier.
17 juni 19.00 uur H. Vormsel Kloosterzande en Koewacht
18 juni 19.00 uur H. Vormsel Hulst
26 juni   Maria Ommegang in Bergen op Zoom door Clinge, Hulst en Kloosterzande
30 juni 19.30 uur Taizé avondgebed om 19.30 uur in de r.-k. kerk te Hengstdijk
1 juli 18.15 uur Sacrament van boete en verzoening in de basiliek.
15 juli 19.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament in de basiliek.
22 juli 19.30 uur Taizé avondgebed om 19.30 uur in de r.-k. kerk te Hengstdijk
2 en 3 augustus   Bedevaart Kevelaere, georganiseerd door Curamus
5 augustus 18.15 uur Sacrament van boete en verzoening in de basiliek.
19 augustus 19.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament in de basiliek.
2 september 18.15 uur Sacrament van boete en verzoening in de basiliek.
15 september 10.30 uur In de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken Maria van Smarten een viering en beeweg in de tuin
16 september 19.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament in de basiliek.
26 sept t/m 2 okt   Bedevaart naar Lourdesvoor heel Zeeland. Voor meer informatie klik hier.
21 oktober 19.30 uur Aanbidding van het H. Sacrament in de basiliek.
4 november

18.15 uur

20.00 uur

Sacrament van boete en verzoening

Avond Nightfever

12 november 9.30-15.00 Koorkring in de basiliek, psalmen en getijdengebed.
13 november   Sluiting van het H. Jaar van Barmhartigheid
18 november 19.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament in de basiliek
20 november 15.00 uur Sluiting H. Jaar van Barmhartigheid Hulst
1 december 19.30 uur Taizé avondgebed om 19.30 uur in de r.-k. kerk te Hengstdijk

externe site H. Jaar van Barmhartigheid

H. Jaar van Barmhartigheid (gearchiveerde site)