Clinge    
  Voorzitter mw. L. van Esbroeck-Boënne
  Secretaris & bouwzaken dhr. J. Leegstraten
  Kasbeheerder dhr. K. Lansu 
  Lid (taak: technische zaken) dhr. P.M. van Damme
  Lid (taak: projectgroep samenwerking) dhr. E. de Deckere
  Lid (taak: contactpersoon parochiekern) Annemie de Loos-Brijs
  Eerste aanspreekbare pastor W. Wiertz
Graauw    
  Voorzitter, secretaris & kasbeheerder dhr. J.A. de Baar
  Eerste aanspreekbare pastor W. Wiertz
Nieuw-Namen    
  Voorzitter, coördinator vrijwilligers mw. L. van Kershaver
  Secretaris vacant
  Lid, contactpersoon misdienaars dhr. J. Bosman
  Lid dhr. P. Kindt
  Lid Mw. H. Geleyn-Bolsens
  Eerste aanspreekbare pastor W. Wiertz