De parochiekernen van de H. Henricus (Clinge), H. Maria-Tenhemelopneming (Graauw) en H. Joseph (Nieuw-Namen) vormen samen cluster Oost. De kerk van cluster Oost staat in Clinge, de kapel in Nieuw-Namen.

Vaste vieringen

plaatsdagtijdadres
Clinge zaterdag 19.00 uur 's Gravenstraat 169
Graauw om de twee maanden
de3de donderdag
van de maand
10.00 uur Gemeenschapshuis
Graauw
Dorpsstraat 46
Nieuw-Namen 2de en 4de vrijdag
van de maand
19.00 uur Hulsterloostraat 76

Overig

Contactgegevens

Postadres

voor de parochiekern Clinge: 's Gravenstraat 169 , 4567 AD Clinge
voor de parochiekern Graauw: Dorpsstraat 50, 4569 AK Graauw
voor de parochiekern Nieuw-Namen: Hulsterloostraat 76, 4568 AG Nieuw-Namen

Secretariaat van cluster Oost

Voor de parochiekern Clinge: tel 0114-311332, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor de parochiekern Graauw: tel 0114-635338, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor de parochiekern Nieuw-Namen: p/a Cuwaertstraat 8, 4568 BH Nieuw-Namen, tel 0114-311231 , e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De geschiedenis van de parochiekern Clinge

 Toen in 1857 gesproken werd over de oprichting van een parochie op “de Kauter” een dorp ten oosten

Clinge geschiedenis 01 thumb
1 Ets van de kerk op het jubileumboekje 1875-1925 van H.Henricus parochie te Clinge

van Clinge behorende bij de gemeente Clinge, ging het verlangen leven naar een eigen parochie op clinge dorp.
De nieuwe kerk in de Klinge (B), die zij hadden geholpen om te bouwen in het jaar 1848 werd te klein.
Velen gingen tot dan toe van Clinge (Zeeuws-Vlaanderen) naar De Klinge (B).
Johannes Fr. Vercauteren, reeds 48 jaar burgemeester van Zeeuws Clinge, nam in 1873 zijn ontslag en wilde tegemoet komen aan het verlangen van de bewoners een eigen kerk te hebben en bood daarom Fl 10.000,- aan om tot de oprichting van een eigen parochie te komen.
Zijn stief dochter Maria Judoca Smet bood een zelfde bedrag aan.
Er werd een commissie van zes leden gevormd: B. de Cauwer, Ferd. Smet, H. Vlaemincl, H. Bruggeman, K. de Puysseleyr en Petrus Aug. Smet.
Deze commissie ging met hun plannen naar deken Buys te Hulst.
Deze deelde hun plannen mee aan de bisschop van Breda : Henricus van Beek.

Er mocht een parochie worden opgericht, mits een openbare lijst door de commissieleden huis aan huis zou worden aangeboden ter ondertekening van een som geld gedurende 10 jaar te geven, aldus luidde het bisschoppelijk antwoord.
Toen meer dan FL 8000,- in 10 jaar tijd was toegezegd, vroeg men zich af wie er pastoor zou worden.
Aller gedachten gingen uit naar de oudste kapelaan van de parochie Hulst, n.l. de heer Adrianus Koremans.Op 3 maart 1875 werd kapelaan Koremans benoemd tot de eerste pastoor van Zeeuws Clinge, op 6 maart bracht hij als bouwpastoor het eerste bezoek aan Clinge.
Op het gemeentehuis werd een vergadering belegd en werd besloten tot het bouwen van een houten noodkerk.
Het werk werd opgedragen aan C.L. Bleyenberg uit Sint-Jansteen voor de som van f 615,- met een premie van f 40,- als de noodkerk binnen 3 weken gereed zou zijn.
De noodkerk was binnen 3 weken gereed en de premie werd verdiend.
Op 27 maart 1875 werd de pastoor feestelijk ontvangen.
Hij nam zijn intrek bij de heer B. de Cauwer, landbouwer – rentenier en wethouder van Clinge.

Clinge geschiedenis 02 thumb 

2. Op 3 november 1974 wordt door pastoor Arnold Fick ( die acht jaar pastoor is geweest in de H. Henricus parochie) zijn opvolger Jo van der Heyden begroet. Links: Deken Anton Blommerde. Rechts : Pater Albert van den Branden.

Clinge geschiedenis 03 thumb


3. Eeuwfeest 18 mei 1975, na de jubileumviering in de kerk speelt het de fanfare “weldoen door vermaak” feestmuziek voor de talrijke aanwezigen , waaronder bisschop A. Ernst & deken A. Blommerde & pastoor A. Fick.
Clinge geschiedenis 04 thumb


4. Boskapel Clinge 27 april 1980. Het houten beeld van Maria, gemaakt door oud-kapelaan O. Gielliet wordt geplaatst.
Clinge geschiedenis 05 thumb

 5. Restauratie van de kerktoren 24 augustus 1983.
Clinge geschiedenis 06 thumb6. De Clingse fanfare met majorettes brengen een muzikale hulde ter gelegenheid van het 25 jarig priesterfeest op 20 mei 1984 van Jo F.M. van der Heyden.
Clinge geschiedenis 07 thumb

7. Pastorie eigendom van de H. Henricus parochie tot juli 2003. 
Clinge geschiedenis 08 thumb
8. In medio juli 1995 werd het binnenwerk van de kerk eens grondig onderhanden genomen.
Clinge geschiedenis 09 thumb
  9. Bij de schilderwerken in 1995 is er extra zorg besteedt aan de kapitelen op de pilaren in de kerk.
Clinge geschiedenis 10 thumb
10. Feestprogramma jubileum 1875 - 1925

Bezienswaardigheden van de parochiekernkerk Clinge

Foto's gemaakt door dhr. R. Haerens

Kijk hier om antwoord te kijgen op de meest gestelde vragen vanuit de parochiekern Clinge

We proberen om in het kort een antwoord te geven op enkele vragen die bij u als lid van onze geloofsgemeenschap kunnen opkomen

 • ...... als wij ons kind willen laten dopen?kerkgemeenschap thumb
 • Het is fijn als u ook de parochiekern op de hoogte stelt van de geboorte van uw kind. U kunt daartoe een geboortekaartje naar het postadres sturen: parochiekern
  H. Henricus, 's Gravenstraat 169, 4567 AD Clinge. De doopdata kunt u op deze website vinden en worden gepubliceerd in de 'Kerkkoerier'. Voor deze data of concrete afspraken rond de doop van uw kind kunt u bellen naar het parochiekernsecretariaat in Hulst tel: 0114-745000. Geopend elke maandag t/m donderdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
 • ..... als wij ons kind de eerste H. communie willen laten doen?
  U kunt contact opnemen met de werkgroep voor de H. communie.
  Contactpersoon is: mw. L. van Esbroeck-Boënne
  Contactpersoon binnen het pastoraal team voor de eerste communie is: pastor K. V.d. Wiele .
 • .. als ons kind het sacrament van het H. vormsel wil ontvangen?
  U kunt contact opnemen met de werkgroep voor het H. Vormsel. Contactpersoon is:
  mw. L. van Esbroeck-Boënne.
  De voorbereiding op het Vormsel gebeurt door de parochiële werkgroep. De ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen tijdig schriftelijke informatie.
  Contactpersonen binnen het pastoraal team voor het vormsel is pastor R. Grossert.
 • ..... als wij willen trouwen in de kerk?
  Het is wenselijk dat u tijdig overlegt over de datum en het tijdstip van de kerkelijke huwelijksviering. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente pastoraal team Chantal van Iwaarden. Algemene informatie treft u aan onder 'downloads'
 • ...... als iemand ziek is?
  die thuis de H. communie willen ontvangen, kunnen zich richten tot: mw. L. van Esbroeck-Boënne.
  De Communie wordt elke eerste vrijdagmorgen van de maand aan huis gebracht.
 • ...... als iemand het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen?
  Zieken, die het sacrament van de Ziekenzalving willen ontvangen, of bij gemis aan een priester de Ziekenzegen, wenden zich tot de parochiekernverantwoordelijke, mevr. A. de Loos-Brijs, tel. 0114-311332 of u kunt een afspraak maken met: W. Wiertz, pr. (06-42506424) of pater J. Reurs, pr. (0114 – 373144; 06 – 10711191) voor het sacrament voor de zieken.
  Voor de ziekenzegen kunt u contact opnemen met:
  Ralf Grossert, pw. (06-13705137 of 0114-313299) of met
  Katrien Van de Wiele, pw. (06-41322776 of 0115-454088)
 • ..... als iemand overleden is?
  Het afscheid van een overleden parochia(a)n(e) willen we met respect en zorg omgeven. Via familie of via de uitvaartverzorger wordt het overlijden gemeld bij degene die op dat moment de uitvaartcoördinatie heeft. Deze vrijwillig(st)er neemt contact op met een pastor en daarna worden dag en uur van de uitvaart vastgesteld. Vervolgens zal een van de pastores contact opnemen met de familie voor de verdere invulling van de uitvaartdienst.
 • ..... als er kerkelijke hulp bij een crematie in het crematorium gewenst is.
  Parochianen, die geen uitvaartdienst in de kerk regelen, kunnen een gebedsdienst met pastor (zonder H. Communie !) regelen in het crematorium. Dit gebeurt ook via de uitvaartondernemer.
 • ..... als ik informatie wil over grafrechten of kerkhofaangelegenheden.
  De contactpersoon hiervoor is: dhr. Daniël de Loos.
 • ..... als ik bij het overlijden van een dierbare moeilijk over het verdriet heen kom? Kan iemand mij helpen?
  In elke parochiekern is er een verantwoordelijke voor de rouwzorg aangeduid. Deze kan U verder informeren over bestaande praatgroepen voor rouwzorg. Voor Clinge is de verantwoordelijke: mw. W. Mandjes.
 • ..... als ik naar een viering wil?
  In onze parochiekernkerk wordt er elk weekend een viering gehouden en wel op zaterdagavond om 19.00 uur. Er zal een eucharistieviering of en een communieviering zijn.
 • ..... als ik een intentie wil opgeven?
  Als u wilt dat er tijdens een viering wordt gebeden  voor een overleden dierbare of tot een zekere intentie, dan kunt u dat doorgeven aan: mw. A. de Loos-Brijs.
 • ..... als ik actuele informatie vanuit de parochiekern wil?
  Vier keer per jaar wordt huis-aan-huis gratis ‘de Kerkkoerier' bezorgd. Hierin vindt u actuele informatie over de ontwikkelingen in de regio. De 'Kerkkoerier' verschijnt in ieder geval rond Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De wekelijkse informatie over vieringen en nieuws rond kerk en geloof kunt u vinden in het gratis huis-aan-huis weekblad 'Streekbeeld' Daarin treft u het 'Tintinnabulum' aan, waar u al deze gegevens kunt terugvinden.
 • .... als ik een gesprek met een pastor wil hebben?
  We hopen dat u zelf even (telefonisch) contact opneemt met een van hen. Alle pastors zijn van harte bereid om een afspraak met u te maken.
 • .... als ik vrijwilligerswerk in de parochiekern wil doen?
  In de parochiekern is er veel te doen. Vrijwilligers zijn er op alle fronten nodig. U kunt aansluiten bij de volgende werkgroepen:

  werkgroep Misdienaars en Acolieten: mw. F. van Geertruy-de Cock
  werkgroep avondwake: mw. A. de Loos
  Gemengd Koor 'St. Cecilia: voorzitter Theo Verstraeten; penningmeester Ria de Koster-de Puysseleyr
  werkgroep Schoonhouden Kerkgebouw: mw. Chr. Bertram-Mariman
  werkgroep Liturgie: mw. L. van Esbroeck-Boënne
  werkgroep Onderhoud Kerkhof: dhr. P. van Geertruy ...als ik graag wil meewerken met een katholieke vereniging?

 • U kunt zich wenden tot:
  Katholieke Vrouwen Organisatie van de NCB: secretaris : mw. Y. Segers-Waumans
  Katholieke Bond voor Ouderen: secretaris : dhr. J. van de Walle
 • .... als ...............
  Misschien heeft u na het lezen van deze informatie nog de nodige vragen. U kunt dan altijd bellen of mailen naar de parochiekernverantwoordelijke: mw. A. de Loos-Brijs