sacrament ziekenzalving

Samen komen in geloof rond een zieke

Wanneer families, vrienden, dit wensen is het mogelijk en ook goed, om in geloof samen te komen rond het ziekbed van een dierbare, van wie het levenseinde nadert, of waarbij de ziekte zo bedreigend is, dat er misschien geen genezing meer mogelijk is. Zo’n samenkomst, een ziekenzalving, een ziekenzegening, kan goed doen. De ziekenzalving wordt toegediend door een priester, de ziekenzegening door een diaken of een pastoraal werk(st)er.

Het is belangrijk een ziekenzegening of ziekenzalving niet uit te stellen tot het allerlaatste moment, maar een dag te kiezen die - in samenspraak met de pastor en de familie - goed is, goed voelt. Soms is overleg met de behandelende arts of verpleegkundigen belangrijk in verband met toediening van medicijnen. Dit maakt mogelijk dat je met de familie en soms met vrienden, in de vertrouwde beslotenheid van bekende mensen, samen met een pastor die je liefst een beetje bekend is, rond een dierbare zieke samenkomt. Je kunt samen je zorg, je liefde, je verdriet, je geloof uitspreken, je kunt - nadat de pastor de zieke de hand heeft opgelegd - zelf met een persoonlijk gebaar ook je zorg en liefde uiten. Er wordt gebeden, gelezen uit de Bijbel, gezegend, handen worden opgelegd. En indien er een priester-pastor aanwezig is wordt er ook gezalfd.

Wie benaderen?

Wanneer een zieke is opgenomen in het ziekenhuis of in één van de huizen van Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, kan er contact opgenomen worden met de plaatselijke dienst Geestelijke Verzorging. Dit contact loopt via de verpleegkundigen en de verzorgenden van de desbetreffende afdeling.

Wanneer mensen thuis verblijven of er is een speciale band met één van de parochie-pastores of de dienst Geestelijke Verzorging is niet bereikbaar, dan kan er een beroep worden gaan op de pastores van de parochie.

Ziekenzalving

Voor de ziekenzalving neemt u contact op met één van de priesters:

Ziekenzegening

Voor de ziekenzegening neemt u contact op met één van de pastorale werk(st)ers:

Tijdig contact opnemen

De afnemende beschikbaarheid van pastorale beroepskrachten zorgt er voor dat het moeilijk kan zijn een pastor te bereiken, ook dit is een reden om, wanneer dit mogelijk is, niet te wachten tot het allerlaatste moment om contact op te nemen. Het is verdrietig te ervaren dat er soms niemand bereikbaar is, daarom is het belangrijk, om indien mogelijk, tijdig een afspraak te maken met één van de pastores.

U kunt het beste rechtstreeks contact opnemen met de pastor van uw keuze.