De parochiekernen van de H.H. Petrus en Paulus (Boschkapelle), H. Catharina (Hengstdijk) en H. Gerulphus (Stoppeldijk) vormen samen cluster West. De kerk van cluster West staat in Boschkapelle, de kapel in Hengstdijk.
De eerst aanspreekbare pastor van de cluster West is R. Grossert.
Contactpersoon voor cluster West is mw. M. Weemaes.

Vaste vieringen

De vaste vieringen in deze cluster zijn op onderstaande tijden:

plaats dag tijd adres
Boschkapelle zaterdag  19.00 uur Kerkstraat 5, Vogelwaarde 
Hengstdijk 2de en 4de maandag van de maand   19.00 uur Hengstdijkse Kerkstraat 6


Foto's uit cluster West

Overig

Contactgegevens

Postadres

parochiekernen Boschkapelle en Stoppeldijk: Kerkstraat 15, 4581 BV Vogelwaarde
parochiekern Hengstdijk: Hengstdijkse Kerkstraat 4, 4585 AB Hengstdijk

De martelaren van Gorcum in het nieuws

In de rooms-katholieke Sint Petrus- en Pauluskerk in Vogelwaarde worden de martelaren van Gorcum vereerd. Hun portretten prijken aan de wanden van een kapel en de kerk bezit een aantal relieken van hen. Het dorp heeft een lange traditie in de verering van deze katholieke geestelijken. Nog ieder jaar wordt op 9 juli stil gestaan bij het tragische lot, dat deze heiligen trof, toen zij door de Watergeuzen in Brielle ter dood werden gebracht.

Voor meer geschiedenis info zie: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/boschkapelle-en-de-martelaren-van-gorcum.

Omroep Zeeland besteedde in het programma 'Waar gebeurd' aandacht aan de martelaren.