Veertigdagentijd 2021

Beste gezinnen,

Woensdag 17 februari is de veertigdagentijd begonnen.

Paus Franciscus heeft gezegd: “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

Om ook de kinderen uit te nodigen om zo met ons op weg te gaan, hebben we speciaal voor hen een mooi veertigdagenboekje gemaakt: Op weg naar Pasen. Het staat in twee delen op internet. Hier vindt u deel 1 en hier deel 2. Het is op A5 gemaakt. U kunt als een boekje printen door: eerst op uw computer op te slaan, daarna te openen, dubbelzijdig te printen en keren langs de korte zijde. Mocht het niet lukken om het zelf te printen, dan kunt u een exemplaar aanvragen. Stuur een mail naar:. Dan wordt het u het gratis toegestuurd.

Vorig jaar heeft monseigneur Liesen een boekje voor de eerste communicanten gemaakt over de Goede Week en Pasen: Jezus wacht op jullie. Ook daar kunt u per post een exemplaar van krijgen.

Een aanvullende manier voor de kinderen om elkaar te ontmoeten, is via Facebook Live. Kapelaan Jochem of pastoor Lars vertellen het evangelieverhaal en bidden met de kinderen. Dat is iedere woensdag- en zondagavond om 19.00 uur via:www.facebook.com/gezinspastoraat. Ook dit is een manier om de kinderen mee te nemen in de teksten, die de Kerk leest in deze vastentijd. Op de bijzondere dagen (zoals Witte Donderdag en Goede Vrijdag) zullen er extra ‘uitzendingen’ zijn. 

Als jullie als ouders nog inspiratie zoeken voor deze veertigdagentijd, zijn dit een paar aanraders:

of 

Met hartelijke groet,
ook namens kapelaan Jochem,
Brechje Loenen

Life Teen zomerkamp-dag

Hoi allemaal!!

De zomervakantie is voor de meesten begonnen, whohoo!! Afgelopen zondag luidden wij deze al in met het zomerfeest van Life Teen Breda:

200710 Life Teen zomerkamp 1

Life Teen zomerkamp-dag op 3 augustus 2020

Er staat echter nóg een activiteit te gebeuren vanuit Life Teen deze zomer, en wel de Europese Life Teen zomerkamp-dag op maandag 3 augustus 2020!! Deze Life Teen kamp-dag is voor tieners van Life Teen parochies vanuit heel Nederland en daarbuiten en natuurlijk zijn alle tieners van 12-19 jaar welkom (als je 11 bent en het vormsel dit jaar gaat doen mag je ook meedoen). De dag is van 9.30 uur - 21.00 uur en wordt gratis aangeboden. Er staan allerlei gave dingen op het programma, zoals buitenspellen, inspirerende catecheses, deelgroepsgesprekken, de H. mis, heerlijke maaltijden en een heleboel plezier. Op bepaalde momenten is er een live-verbinding met tieners vanuit andere delen van Europa, die vanwege coronacrisis dit jaar niet in reallife aanwezig kunnen zijn bij het kamp. Alles staat in het teken van het thema 'Fiat', het bekende ja-woord van Maria.

200710 Life Teen zomerkamp 2 

Voor ouders is er in Helvoirt en omgeving van alles te doen om een dagje te overbruggen, of wie weet kun je wel vervoer met iemand samen regelen. Er zijn al heel wat tieners vanuit Breda en omgeving die meedoen en ook wat leiding. De leiding is al enthousiast bezig met alle voorbereidingen.

Meer informatie is op de website van Sint Franciscuscentrum te vinden. Hier vind je o.a. een link naar de website van Life Teen NL, een link naar het online aanmeldformulier, en een link naar een uitnodigingsfilmpje van enkele leiding. Voor kampspecifieke vragen kun je je richten tot de kampcoordinatoren via .

Het zou geweldig zijn jullie op 3 augustus te zien in Helvoirt, hopelijk tot dan!

Een geweldige zomervakantie gewenst!

groet,
kapelaan Jochem

 

Pinksterbrief

Beste iedereen,

Wat missen we jullie!
Niet meer kunnen samenkomen. Geen kinderkerk, geen voorbereiding op de eerste communie of het vormsel. We denken terug aan een aantal hele fijne bijeenkomsten! We waren zo lekker bezig. We hopen dat we na dit alles, opnieuw samen kunnen komen.

We dachten: laten we een brief schrijven om jullie te laten weten dat we jullie missen
en om jullie een aantal ‘te doen’-ideetjes mee te geven en andere dingen die je thuis kunt proberen.

In deze brief is van alles te vinden:

Het verhaal van Pinksteren

Het verhaal van Pinksteren - Een geluid uit de hemel (Handelingen 2,1-13)
Tekst uit: Het begon met Licht - Afbeeldingen uit: Kijkbijbel

Het gebeurde vijftig dagen na Pasen. Tegen de tijd dat het oogstfeest gevierd zou worden, waren ze allemaal in Jeruzalem. Het was er heel druk. Uit allerlei landen kwamen er mensen naar Jeruzalem toe om feest te vieren. Dan verkochten ze ook het eerste graan.

200511 pinksterbrief pinksteren 01

Nog vóór de dag van het oogstfeest was het al een gekrioel van jewelste in de straten en je hoorde alle talen door elkaar spreken. De leerlingen van Jezus bleven binnen. Ze zaten stil bij elkaar in een bovenzaal met de deuren van het huis stevig dicht. De twaalf waren erbij en de vrouwen, onder wie Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. Ze wisten het zeker: Jezus leeft en zal ons blijven helpen. Daarom bleven ze bidden. Eén van hen zei: "Jezus heeft toch beloofd dat we kracht zouden krijgen van de heilige Geest?" Daarom bleven ze bij elkaar. Ze hielden het vol. Nog altijd zaten ze samen te bidden in de bovenzaal. Zo brak de dag van het oogstfeest aan.

200511 pinksterbrief pinksteren 02

Plotseling hoorden ze een geluid uit de hemel, net alsof er een hevige wind opstak die het hele huis vulde. En toen zagen ze iets wat op vuur leek, allemaal vlammen, vurige tongen, die zich op ieder van hen neerzetten. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, die uit allerlei volkeren onder de hemel vandaan kwamen. Ze waren helemaal buiten zichzelf van verbazing toen ze dit hoorden. Ze zeiden tegen elkaar: "Maar al die mensen, die daar spreken, zijn toch eenvoudige Galileeërs? Die komen toch uit een uithoek van ons land? Hoe kan het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn moedertaal? We kunnen elkaar allemaal verstaan!" Natuurlijk waren er ook mensen, die erom gingen lachen. Ze zeiden: "Die lui hebben gewoon teveel wijn op, daarom praten ze zo raar."

200511 pinksterbrief pinksteren 03

Maar de leerlingen van Jezus waren niet dronken. Ze hadden de heilige Geest gekregen. Ze zouden doorgaan en wisten nu zeker dat het goede nieuws bestemd was voor iedereen.

200511 pinksterbrief pinksteren 04

Een aantal leuke ‘te doen’- ideetjes

 • Pinksteren is het feest van de heilige Geest. Gods Geest wordt ook wel ‘Adem van God’ genoemd. Een adem die overal om ons heen is en zelfs in ons! Hij blaast ons leven in. Je kunt het een beetje zien als je gaat bellenblazen. Probeer het maar eens. Als er nog geen adem in de bel is, is het een rondje met zeep. Als we gaan blazen komt onze adem erin en gaat de bel de lucht in. Zo is het ook met ons als we vervuld worden met de heilige Geest: we worden blij, vervuld met vrede, liefde!
 • Maak een tekening van een groot vuur. Maak mooie vlammen in allerlei kleuren met potlood. Wrijf vervolgens de tekening aan de achterkant met een watje in met wat slaolie. Op deze manier worden de kleuren doorzichtig. Laat de tekening drogen. Maak eventueel een lijstje om de tekening ertussen de plakken en hang de tekening voor het raam. Laat de zon haar werk doen! Als wij vervuld worden met de heilige Geest schijnt het licht van God ook door ons heen.
 • Wat je niet ziet, kan er toch zijn! En het kan zelfs veel kracht hebben. Kan je door het raam de wind zien? En als je naar buiten gaat? Kan je dan de wind voelen en zien? En wat gebeurt er als je een ballon opblaast? Zie je hem dansen in de wind? De heilige Geest zie je niet, maar de kracht kan je voelen, zeker ook op de moment dat je wel wat extra kracht kan gebruiken.
 • De heilige Geest zet mensen in beweging. Noem samen een aantal namen van mensen aan wie je denkt, vrienden of vriendinnen of oma en opa, iemand die eenzaam is of verdrietig, iemand die iets te vieren heeft, gewoon zomaar…. Bedenk een lieve boodschap en maak dan samen mooie kaartjes met de tekst erop. En bezorg indien mogelijk de post zelf.
 • Ga elk aan de kant van de tafel zitten. Leg een pingpongballetje midden op tafel en probeer het balletje met behulp van een rietje naar de overkant te blazen. Zo ervaar je zelf hoe het voelt ‘aangeblazen’ te worden. Door de wind kom je ook zelf in beweging! Ook de heilige Geest blaast je vooruit!

200511 pinksterbrief pinksteren 05

Het web op

Liever niet digitaal?

 • Samenleesbijbel http://samenleesbijbel.nl/

  De Samenleesbijbel is de complete Bijbel in Gewone Taal, 3 routes op verschillende niveaus, meer dan 1.000 gespreksvragen bij de Bijbeltekst, honderden ‘weetjes’ bij de Bijbel, honderden doe-opdrachten, puzzels en spellen, meer dan 1.000 illustraties: tekeningen, cartoons, foto’s, landkaarten, 32 themapagina’s, 40 liedjes (inclusief cd)
  ISBN 987-90-8912-042-7

 • Samenleesbijbel junior voor kinderen van 4-7 jaar
  30 bijbelverhalen. In elke stap is er een bijbelverhaal om samen te lezen. Elk bijbelverhaal heeft een paar regels in eenvoudige taal, geschikt voor kinderen vanaf circa 6 jaar om zelf te lezen. Zo lezen ouders en kinderen samen het bijbelverhaal. Daarnaast zijn er in iedere stap bouwstenen om met het bijbelverhaal aan de slag te gaan. Er zijn gespreksvragen, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot 7 jaar. Elke stap heeft ook een eigen weetje en een idee voor een activiteit om samen te doen.
  ISBN 978 90 8912 133 2

Maak gerust een foto, een tekstje of een tekening van iets wat je hebt geprobeerd en mail het ons! We vinden het ontzettend leuk van jullie te horen en te lezen!

Van harte wensen we jullie een goede gezondheid en alle goeds!
En alvast een fijn pinksterfeest!

Pinkstergedicht:

Pinksteren keert je van binnen naar buiten:
niet langer gevangen en niet meer op slot!
Een windvlaag komt om onze oren fluiten:
een vlaag van nieuw leven, een zoen van God!
Ja, Jezus is weg, naar de hemel verdwenen,
we denken dat alles voor niets is geweest,
maar Pinksteren zet ons weer op onze benen:
we krijgen het vuur van de heilige Geest!

Marjet de Jong

Namens de werkgroepen eerste communie, vormsel en de werkgroep Kinderkerk,

Marjan,
kapelaan Jochem,
Ralf, 
en
Katrien,

Nieuwsbrief voor de jeugd - Pinksteren

Kindernieuwsbrief Pinksteren 01

Beste kinderen,
Op zondag 31 mei is het Pinksteren. Dat is een groot feest, omdat op die dag de heilige Geest over de apostelen kwam. Met Pinksteren wil Hij ook bij ons komen. Hij maakt ons heel rijk en geeft ons ‘gaven’ en ‘vruchten’. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat die gaven en vruchten zijn en hoe jij die ook kunt ontvangen!  Veel bid, lees- en knutselplezier,

diaken Egbert, Ineke, kapelaan Jochem en Brechje

Kindernieuwsbrief Pinksteren 02 
De afbeeldingen/foto’s zijn van C. Loenen, pixabay, Bob Leenders, shutterstock.com en dibujosparacatequesis.blogspot.com.

Wil je deze gratis nieuwsbrief ook met de post thuis ontvangen?
Stuur een mailtje naar: .

De heilige Geest in ons leven

Kindernieuwsbrief Pinksteren 03 Wie is de heilige Geest?
De heilige Geest helpt ons om Jezus te begrijpen én om sterke christenen van ons te maken. Jezus zelf heeft ons de heilige Geest beloofd: “Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven” (Johannes 14, 16). En die kwam! Het eerst bij de leerlingen. Dat ging zo:
Tien dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan en de apostelen bang bij elkaar zaten gebeurde het. Er kwam een gedruis als een sterke wind en er kwam iets dat op vuur leek en op ieder van hen neerkwam. Hun angst was weg en in plaats daarvan gaf de heilige Geest ze heel veel moed. Ze gingen naar buiten en vertelden in allerlei talen over Jezus. Wel 3.000 mensen uit allerlei landen wilden vanaf die dag Jezus volgen!
Kun je nagaan hoe krachtig de Heilige Geest is!
Kindernieuwsbrief Pinksteren 04

 

Waarom hebben we de heilige Geest nodig?

De heilige Geest helpt ons om Jezus te begrijpen en Hem te kennen. Als je Jezus in je hart hebt ontvangen, dan heeft
Hij je zéker blij gemaakt. Dat is de heilige Geest die dit geeft. Ook als je een verhaal uit de Bijbel hoort en je denkt: “Dit is bijzonder. Het is net alsof God het tegen mij zegt”, dan heb je ook de heilige Geest ervaren. God geeft ons ook de heilige Geest om anderen over Jezus te vertellen. Jezus is niet alleen voor ons -diaken Egbert, Ineke, kapelaan Jochem en Brechje- gekomen. En ook niet alleen voor jou! Hij is er voor álle mensen! Het is dus de bedoeling dat we anderen over Hem vertellen. Gelukkig geeft de heilige Geest ons allerlei ‘vruchten’ en ‘gaven’ die daarbij goed van pas komen!

De gaven van de heilige Geest zie je hieronder. Over de vruchten van de Geest vind je meer op het knutselblad.

Kindernieuwsbrief Pinksteren 05

Paus Franciscus legt uit hoe we bijvoorbeeld de gave van wijsheid kunnen leven in
ons eigen leven. Hij zegt: “We zien dingen vaak met onze eigen ogen, zoals wij ze willen zien: met liefde, haat of jaloezie. Dat zijn onze eigen ogen. Wijsheid is wat de heilige Geest ons geeft. Dan zien we alles met Gods ogen.”
Kindernieuwsbrief Pinksteren 06

 

Ook aan kinderen worden gaven gegeven:

Brechje: “Lang geleden was ik op een katholiek zomerkamp. Tom en ik leidden een groepje kinderen. Ik wist dat Tom erg aan het worstelen was: of hij priester moest worden of dat God wilde, dat Hij ging trouwen. Op de laatste dag gingen we voor elkaar bidden. Een meisje van 9 jaar -dat niets wist- legde haar hand op Tom en bad heel overtuigend: “God, ik bid U voor Tom, dat hij een heel lieve echtgenoot mag zijn en een goede vader voor zijn kinderen”. Tom keek mij blij aan en zei later: “Wow, dit was een antwoord van God!”. En dat is gebeurd. Niet lang daarna vond hij een lieve vrouw en kreeg met haar zes mooie kinderen. “ Dat meisje van 9 jaar had een ‘woord van kennis’ zou je kunnen zeggen: de heilige Geest had haar Gods plan met Tom ingefluisterd, terwijl ze het eigenlijk niet door had. Zo werkt de Geest door je heen als je bidt en je hart hebt geopend voor God. Misschien heeft de heilige Geest zo ook al eens door jou gesproken!
 
Vraag aan kapelaan Jochem:
Wat betekent "ontvangen van de heilige Geest",  zoals we bidden in de geloofsbelijdenis?
(jongen van 7 jaar uit de eerste communiegroep in Oosterhout)

Wist je dat de geloofsbelijdenis bestaat uit 12 artikelen? Jouw vraag gaat over artikel 3: Jezus Christus is ontvangen van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. God houdt zoveel van ons, dat Hij mens wilde worden om zo met ons mee te leven. God wilde laten zien "ik ben bij jullie". Als jullie kijken naar mijn Zoon, dan zien jullie Mij. Hij bedacht een plan en vroeg aan de engel Gabriël om Hem te helpen. De engel Gabriël werd naar Maria gestuurd met een boodschap. Je kunt je misschien voorstellen dat Maria eerst even schrikt van de engel. Hoe zou jij reageren als een engel naar je toekomt? De engel Gabriël stelt Maria direct op haar gemak en vertelt dat ze niet bang hoeft te zijn, want God houdt heel veel van haar. Dan komt de engel met de boodschap: "Zie, je zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die je de naam Jezus moet geven". Maria zal moeder worden en Jezus ontvangen: "Gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot." Maria snapt niet goed hoe dat kan. Zij weet ook dat de kinderen geboren worden uit de liefde tussen een man en een vrouw. Daarom vraagt ze aan de engel Gabriël: "Hoe zal dat gebeuren, als ik geen man heb?" Dan zegt de engel: "De heilige Geest zal over u komen.." En zo wordt Maria zwanger. Ze ontvangt van de heilige Geest het kindje Jezus, de zoon van God. Jezus is dus een kind van Maria én van de heilige Geest geworden. Maria wordt daarom ook aangeroepen als bruid van God, de heilige Geest. Hij is de Heer, die het leven geeft. De heilige Geest heeft ervoor gezorgd, dat Maria Jezus krijgt. Dat is een wonder! Zo werd Jezus mens én God.

kapelaan Jochem

Kapelaan Jochem is elke woensdag- en zondagavond om 19.00 uur live te zien op Facebook!
Deze uitzending is te zien op: www.facebook.com/gezinspastoraat.

Kindernieuwsbrief Pinksteren 07
Kindernieuwsbrief Pinksteren 08We hebben een geweldig Geloofsfeest voor jullie voorbereid! Dat is gepland op 4 juli. Vanwege corona wordt dat misschien verplaatst. We laten het in elk geval doorgaan.
Op onze website: www.gezinengeloof.nl/feest kun je lezen wanneer het gaat gebeuren. Dus houd die goed in de gaten. Dit mooiste feest van het jaar, mét Matthijs & Henkie wil je niet missen!

Deze kindernieuwsbrief is gratis, maar kost natuurlijk wel geld. Als je een gift overmaakt kunnen meer kinderen ‘m lezen. Dat kan via: Sint Franciscuscentrum, donatie kindernieuwsbrief, NL91 RABO 0158 784022. Dit geld wordt voor 100% aan deze brief besteed.

 

 

Gegevens
Categorie: Parochie