sacrament vormsel 3

Met de doop wordt het kind opgenomen in de geloofsgemeenschap, bij de eerste communie mag het kind meedoen, bij het vormsel kiest het kind zelf om bij deze geloofsgemeenschap te horen. Het kind mag gaan ontdekken wat het betekent om verder op de weg van Jezus te gaan en daar 'vorm' aan te geven. Een weg van zorg en aandacht voor elkaar, gerechtigheid en vrede in kleine en grote kring in de Geest van Jezus.

Verantwoordelijke pastor voor het vormsel: R. Grossert.

Klik hier om de data van de vormselvieringen te bekijken

U zult tijdens de voorbereidingstijd ook informatie krijgen over de betaling van de jaarlijkse parochiebijdrage. Hierover ontvangt u als ouder een brief met toelichting.