Welkom op de site van onze H. Maria Sterre der Zee parochie in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Wij proberen u zo goed als mogelijk is toegang te geven tot voor u op enig moment relevante informatie.
Wij nodigen u uit ook 'zo maar eens' door onze pagina's heen te bladeren. Ligt de opbouw voor de hand? Vindt u wat u zoekt? Is de informatie correct en actueel? Het actueel houden van de informatie is een belangrijk werk. Uw inbreng waar nodig, is daarbij en daarvoor zeer welkom!

welkom veertigdagentijdOnze parochie bestaat sinds 1-1-2012 en ontstond door fusie van de 13 voormalige parochies in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen, die per die datum formeel zijn opgeheven. Het grondgebied van de parochie omvat de gemeente Hulst en de kern Koewacht, die tot de gemeente Terneuzen behoort.

Als rooms-katholieke parochie volgen wij naast het burgerlijk jaar ook het kerkelijk jaar. We zijn nu in de veertigdagentijd, de periode van voorbereiding op het hoogfeest van Pasen, ons belangrijkste feest.
Veertig dagen van inkeer en vasten. Even afstand nemen. Even iets minder. Even wat meer bewust. Andere en daadwerkelijke aandacht voor anderen middels de vastenactie.
We volgen ook in de veertigdagentijd het leven van Jezus. In Hem krijgt God gezicht in de geschiedenis van de mensheid. God en mens in één. Deze Jezus gaat de weg van zijn leven ten einde toe.....