Beste geïnteresseerde,

Hartelijk welkom op de website van de parochie H. Maria Sterre der Zee. De voormalige parochies van Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk, Kloosterzande, Ossenisse, Lamswaarde, Terhole, Graauw, Nieuw Namen, Clinge, Hulst, Sint Jansteen (Kapellebrug), Heikant en Koewacht vormen samen deze krachtige parochie in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen.

We werken steeds meer samen met de Elisabethparochie in Midden Zeeuws-Vlaanderen en met de Andreasparochie in West Zeeuws-Vlaanderen. De besturen overleggen steeds intensiever over belangrijke aangelegenheden, maar zeker ook het pastoraal team. Onder leiding van de ene pastoor voor het hele gebied van Zeeuws-Vlaanderen, zal deze samenwerking steeds meer gestalte krijgen.

We leven in een tijd die ons allen volop uitdaagt om antwoord te geven op de vragen die in ons leven; op de vraag die God in ons hart heeft gelegd.

welkom schepping afbeelding 'de schepping van Adam' van Michelangelo (Sixtijnse kapel, Rome)

Onlangs zette ik voor even de televisie aan, ook al was er in de vroege ochtend, voor ik naar de mis moest, maar weinig tijd.

Er was iemand aan het woord die sprak over bovenstaand schilderij. Een wereldberoemd schilderij. Hij zei er, vrij verwoord, dit over: “We zien hier God, krachtig, gespierd, omringd door engelen, die zich vanuit de hoge hemel, door de wolken heen brekend, richt tot de mens. Een God die alle moeite doet om met zijn levenskracht, met zijn Goddelijke aanraking, die mens voorgoed te veranderen; tot leven te brengen.”

“Tegelijkertijd zien we hier de mens, die achterover ligt. Afwacht. De mens die geen enkele moeite doet om tot die God te geraken. Is de vinger van God uitgestrekt, de vinger van de mens hangt aan een slappe hand, slap naar beneden. Tussen de vinger van God en de vinger van de mens is nog maar een minuscule ruimte, de mens hoeft de vinger maar een ietsepietsie op te tillen en hij raakt aan de krachtige vinger van God. Maar en is dat niet zoals het zo vaak is, zoals ook onze huidige tijd verbeeld zou kunnen worden; de mens leunt maar al te graag afwachtend en zelfvoldaan achterover. We zien een mens afgebeeld, die geen enkele moeite doet om aan God te geraken. Terwijl die aanraking alles zo ongelofelijk zou veranderen; de mens in vuur en vlam zou doen geraken”.

Ik vond het een intense beschrijving van wat we zien op dit beroemde schilderij. En ik wist waarom ik de televisie had aangezet.

Van harte wens ik u een aangenaam en zinvol verblijf op onze met zorg samengestelde website toe. En ik hoop dat u gaat vinden wat u zoekt!

pastoor Wiel Wiertz

Daan Boonman benoemd tot vertrouwenspersoon

Bijna alle parochiebesturen in het bisdom hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarmee geven de besturen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, en dat ieder zich in de parochie veilig kan voelen.

Zo is voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen (de Parochie H. Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie en de Andreasparochie) Daan Boonman aangesteld als vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers, beroepskrachten en anderen, die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. De vertrouwenspersoon biedt - onder strikte geheimhouding - een luisterend oor. Hij helpt om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. 230314 Daan BoonmanHij kan helpen bij het zetten van stappen die nodig zijn om weer op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Voor het goed functioneren van vertrouwenspersonen zijn ontmoetingen met collega's van belang. Daartoe organiseert het bisdom bijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen zijn geen lid van het parochiebestuur of van bestuurlijke commissies.

U kunt Daan Boonman bereiken via:
tel.nr.: 0115-696391 of
e-mail:

U kunt ook een brief schrijven naar: Parochiebureau t.a.v. Vertrouwenspersoon,
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen