Een nieuw liturgisch jaar

welkom adventHartelijk welkom, u die de weg gevonden hebt naar de website van de Sterre der Zee-parochie in Zeeuws-Vlaanderen. Onder deze naam zetten de parochiekernen van Vogelwaarde, Hengstdijk, Lamswaarde, Kloosterzande, Terhole, Nieuw-Namen, Graauw, Clinge, Sint Jansteen, Heikant, Koewacht en Hulst al hun goede werk voort op gelovig en kerkelijk gebied.
Met elkaar staan we overal binnen de Kerk in de periode van de advent. De komende vier zondagen groeien we naar het feest van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus.
Natuurlijk is deze periode ook voor ieder van ons persoonlijk van belang. advent 1Met het groeien van het Licht, groeit ook in ons de vraag naar de plek, die ik geef aan God, aan Jezus Christus in mijn leven. Het is aan ieder van ons om daarover wel of niet na te denken. Het is aan ieder van ons om een antwoord te geven. Het is aan ieder van ons om ons leven te leven met Jezus Christus. Het is aan ieder van ons om Hem de Heer van ons leven te laten zijn.
Iedere week een kaarsje meer. Iedere dag een deurtje open. Zo groeien we naar het feest van Kerstmis. Moge dat ook bij ons thuis zo zijn. In de kring van ons gezin. Maar ook als u alleen woont en leeft. Iedere week een kaarsje meer op de adventskrans. Iedere dag een deurtje open van de adventskalender. Een goede tijd van voorbereiding toegewenst!

pastoor Wiel Wiertz


Daan Boonman benoemd tot vertrouwenspersoon

Bijna alle parochiebesturen in het bisdom hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarmee geven de besturen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, en dat ieder zich in de parochie veilig kan voelen.

Zo is voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen (de Parochie H. Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie en de Andreasparochie) Daan Boonman aangesteld als vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers, beroepskrachten en anderen, die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. De vertrouwenspersoon biedt - onder strikte geheimhouding - een luisterend oor. Hij helpt om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. 230314 Daan BoonmanHij kan helpen bij het zetten van stappen die nodig zijn om weer op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Voor het goed functioneren van vertrouwenspersonen zijn ontmoetingen met collega's van belang. Daartoe organiseert het bisdom bijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen zijn geen lid van het parochiebestuur of van bestuurlijke commissies.

U kunt Daan Boonman bereiken via:
tel.nr.: 0115-696391 of
e-mail:

U kunt ook een brief schrijven naar: Parochiebureau t.a.v. Vertrouwenspersoon,
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen