Vaste vieringen

De vaste vieringen in deze cluster zijn op onderstaande tijden:

dagtijdviering
zondag 11.00 uur eucharistie of wcv
woensdag 18.30 uur rozenkransgebed
woensdag 19.00 uur eucharistie of wcv
1ste vrijdag van de maand  varieert persoonlijke biecht
1ste vrijdag van de maand 19.00 uur eucharistie of wcv
2de vrijdag van de maand 15.00 uur kruisweg
3de vrijdag van de maand 19.00 uur stilteviering

Overig

Contactgegevens

Postadres

Het postadres van de parochiekern Hulst is: Steenstraat 9, 4561 AR, Hulst.

Secretariaat

Het parochiekernsecretariaat is maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend en tijdens de openingstijden te bereiken:

 • per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • op het telefoonnummer: 0114-745000, keuzetoets 2
 • bezoekadres Steenstraat 9, 4561 AR Hulst

Geschiedenis parochiekern Hulst


 • Hulst geschiedenis baseliekzoc a. 1200      Vermoedelijke stichting van de huidige kerk.

 •    1228          Een oorkonde is gezegeld in de kerk van Hulst.

 •    1400          De Gentse timmerman Laureyns van der Leyen vernieuwt de toren van de kerk.

 • 1432-1442    Het transept wordt vergroot en er worden twee kapellen aangebouwd:
                       Noord- en Zuid-kapel, waarin zich thans respectievelijk 
                      de sacristie en het keuken- en toiletblok bevinden.

 •    1460          Bouwmeester Mr. Everaert van Antwerpen en Reiniert van Ympeghen
                       bouwen de koorkerk met kapellenkrans eromheen.

 •    1468          Een grote brand teistert de in opbouw zijnde kerk en toren.

 •   Hulst geschiedenis westgevel 1470          De toren is weer herbouwd.

 •  >1474          Inwijding van het koor

 • 1515-1533    De bouwmeesters Herman de Wagemaker en Matthys Keldermans
                       maken een ontwerp voor het schip van de kerk
                       en voor de 'rijke' westgevel.

 •     1533         Onder deken Clays Hughe wordt de grote kerk voltooid.

 •     1562          De toren en een groot deel van de kerk
                        worden door een grote brand in de as gelegd.
                        De nieuwe toren wordt gebouwd onder leiding van Jasper Anthonisz.

 •     1566          Op 26 augustus raast de beeldenstorm door de kerk.

 •     1596         Tijdens het beleg van Hulst (door Prins Maurits) wordt de toren door kanonvuur beschadigd 
                       en deze dient gedeeltelijk te worden afgebroken.

 •     1600          Nieuwe spits wordt op de toren geplaatst door Jacques van Gulger en Hector.

 • 1610-1612    Hulst geschiedenis orgelDe kerk krijgt zijn beroemde Loys Isoré-orgel.

 •     1645         Nadat Prins Frederik Hendrik Hulst heeft heroverd,
                       wordt de kerk van de katholieke gemeenschap afgenomen
                       en aan de Gereformeerde gemeenschap geschonken.

 •     1663         Opnieuw worden toren en kerk door brand getroffen ;
                       de toren wordt herbouwd door Guillaume de Noyelle.

 •     1724         De toren is zo bouwvallig geworden, dat Adriaan Bakkers opdracht krijgt een nieuwe te bouwen
                      
 •     1806         Na herhaald verzoek schenkt keizer Napoleon de Hulsterse katholieken de koorkerk terug.
                       Er wordt een afscheidingsmuur opgetrokken, zodat een "simultaankerk" werd gevormd.
                       De protestantse gemeente behield het schip (tot 1931).

  Hulst geschiedenis gedenkplaat thumb
 •     1807         Deken Goethals uit St. Gillis Waas (België) verricht
                       de plechtige inwijding van de koorkerk.

 •     1876         De toren wordt door bliksem getroffen
                       en brandt tot de eerste ommegang af.
                       Herbouw door Pierre Cuypers in neogotische stijl.

 •     1929         De kerk komt door aankoop weer in haar geheel 
                       in handen van de katholieke gemeenschap.

 • 1931-1935    Algehele restauratie (w.o. afbraak van de tussenmuur).

 •     1935         Hulst geschiedenis torenDe kerk wordt op 31 mei opnieuw geconsacreerd en op 22 juni tot basiliek verheven.

 •     1944         De toren wordt door geallieerd artillerievuur getroffen
                       en daardoor wederom gedeeltelijk verwoest.

 •     1957         De toren wordt (in zijn huidige vorm) afgebouwd in moderne stijl
                       volgens een ontwerp van architect Brouwer.

 • 1996-1998   Algehele restauratie van de basiliek.

 •      2005       Aan de basiliek is een koninklijke onderscheiding,
                      bestaande uit een wapenschild met de daarbij behorende oorkonde, toegekend.

 •      2005       Hulst geschiedenis schildOp 3 juli werd dit wapenschild met de oorkonde
                      tijdens de eucharistieviering onthuld door
                      mgr. M.P.M. Muskens, bisschop van Breda.

Patroonheilige van de parochiekern Hulst


Hulst WillibrordWillibrordus
Patoon van de Nederlandse kerkprovincie
Patroon van onze parochiekern

Dankzij Beda, een Engelse monnik en geschiedschrijver, is er het nodige over het leven van Willibrordus bekend. Hieronder volgt een overzicht.

 

658


677/678690

 


692/693  

695

 

Hulst Willibrord frisiaWillibrord werd in Northumberland in Engeland geboren. Zijn ouders waren van goede huize.
In die dagen waren de kloosters het centrum van kennis. Willibrord werd als kind van 7 jaar door zijn ouders, Wilgils en Menna, naar de abdij van Ripon, een Bene dictijnenklooster bij York gebracht om daar de nodige kennis op te doen. Op dat moment was Wilfried abt van dit klooster. Tevens was hij bisschop van York. In dit klooster heeft Willibrord op 20-jarige leeftijd zijn gelofte afgelegd.

De verdrijving van Wilfried was er de oorzaak van, dat Willibrord overging naar de abdij van Rathmelsigi in Ierland .De abt-bisschop Egbertus van dit klooster wist Willibrordus warm te krijgen voor de geloofsverkondiging onder de Friezen.

Kort nadat de Frankische hofmeier Pippijn II de Friese koning Radboud bij Wijk bij Duurstede had verslagen maakte Willibrord de oversteek met elf gezellen naar onze streken. De precieze plaats van aankomst is onzeker. Hij kreeg van hofmeier Pippijn II de politieke steun en van paus Sergius in Rome de toestemming om hier te prediken. Willibrord begon zijn werk ten zuiden van de grote rivieren, waar hij op de bescherming van het leger van Pippijn kon rekenen. Behalve dat Willibrord het Evangelie bracht, liet hij heiligdommen afbreken, verbrijzelde hij afgodsbeelden en liet hij heilige eiken omhakken. Ter plaatse stichtte hij vaak een nieuwe kerk en groef een put om de nieuwe Christenen met fris stromend water te kunnen dopen. In Heiloo staat nog steeds zo'n put.

Suitbert wordt tot bisschop gekozen en gewijd. Hij kon niet rekenen op de steun van Pippijn en daarom verdween hij kort daarna van het toneel en ging naar het oosten.

Willibrord reisde opnieuw naar Rome, nu om er door Sergius I te worden gewijd tot aartsbisschop van de Friezen. Willibrord kreeg nu een andere naam n.l. Clemens, dat "de welwillende" betekent. Pippijn wees hem Utrecht als aartsbisschoppelijke zetel aan. Willibrord bouwde daar, naast het oude Frankische kerkje dat nodig aan herstel toe was, een tweede kerkje, gewijd aan St. Salvator (Christus de Zaligmaker).

 697/698


 
705/714


714Hulst Willibrord boeken2AHulst Willibrord boeken1bdis Irmina uit Trier schonk Willibrord o.a. een kerk en klooster in Echtenach. In dit klooster werden vele boeken door de monniken geschreven. 

Pippijn en zijn vrouw Plectrudis schonken Willibrord bezittigen in Echternach, maar ook in Brabant en Limburg, waaronder het klooster te Susteren.

Na Pippijns dood kwam Radboud in opstand en verwoestte de nodige kerken. Willibrordus vluchtte naar Echternach.

Bisschop Bonifatius (zijn eigen naam was: Winfried) kwam op dit ongelukkige moment hier aan, maar keerde na korte tijd naar Engeland terug.

    719    

722728

Hulst Willibrord EchternachNa Radbouds dood kwam Bonifatius opnieuw, voor langere tijd, naar ons land.

Willibrord keerde voor een korte periode terug in Utrecht.
Willibrord had voor hij voorgoed terugkeerde naar Echternach, een groot deel van Nederland tot het christendom bekeerd Het laatste deel van zijn leven bracht Willibrord door als een eenvoudige monnik in Echternach.

Op 70-jarige leeftijd maakte Willibrord autobiografische aantekening in zijn kalender.

    739    
754

1939

Hulst Willibrord grafWillibrord stierf op 7 november te Echtemach, waar hij ook begraven ligt.
Veel mensen bleven als dank het graf van Willibrord bezoeken om daar te bidden, Spoedig kwamen er hele pelgrimstochten naar het kerkje in Echternach en moest de kerk worden uitgebreid. Het klooster werd zelfs zo beroemd dat keizer Karel de Grote het allerlei kostbaarheden schonk en grote voorrechten verleende.

Bonifatius wordt met zijn gezellen op 5 juni te Dokkum omgebracht. 

Paus Pius XII heeft Willibrord uitgeroepen tot patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.

De basiliek uitgeroepen tot mooiste kerk van Nederland


090607 mooiste kerk haan kleinDe parochiekerncommissie van de H. Willibrorduskerk is verheugd met de prijs die de Basiliek op zondag 31 mei 2009 tijdens een rechtstreekse radio-uitzending van de NCRV ontvangen heeft als mooiste kerk van Nederland. Het initiatief van deze prijs is tot stand gekomen door middel van het programma Plaza van de NCRV. Vele mensen uit Hulst, uit Nederland en ver daarbuiten hebben in eerste instantie hun stem voor de Basiliek via internet kunnen uitbrengen.
Later is door een vakjury uit de genomineerde kerken de mooiste uitgezocht.
Hieronder staat de tekst uit het juryrapport afgedrukt. Het is prachtig te lezen hoe deze jury in haar besluitvorming de elementen uit de geschiedenis, de architectuur en de filosofisch / religieuze gedachten van onze grote promotor de heer Jo Everaert gebruikt heeft om tot een eindoordeel te komen.

Juryrapport Willibrordusbasiliek in Hulst!
Dit kerkgebouw toont op een fraaie manier de gelaagdheid van de geschiedenis. Het verleden werd gerespecteerd en zichtbaar gehouden. De kerk vormt nog altijd het historische middelpunt van dit stadje, maar toont ook de ontwikkelingen in de tijd. Het gebruik als Simultaankerk is heel interessant, en op een bepaalde manier karakteristiek voor de Nederlandse situatie, waar protestant en katholiek lange tijd naast elkaar, maar weinig
met elkaar leefden.
De toren toont het duidelijkst de sporen uit verschillende periodes. Van de achthoekige toren uit 1402 is alleen de basis over. Daar bovenop staat een restant van de neogotische toren die Pierre Cuypers bouwde nadat de oude toren was afgebrand. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de toren als uitkijkpost, graffiti van de Duitse soldaten is nog altijd aanwezig. De toren werd door de geallieerden in 1944 kapot geschoten. De moedige moderne torenspits werd na een prijsvraag in 1957 vormgegeven door architect Brouwers en kunstenaar Reijers. Die toont onder de naam ‘Prediker’ een Christusfiguur, gedragen door de vleugels van engelen. Het is feitelijk niet één spits, maar acht. Volgens de ingebrachte motivatie van de heer Jo Everaert heeft de kunstenaar hiermee willen aangeven dat er niet één weg naar God is, maar meerdere. In de woorden van meneer Everaert:
"Laat ieder zijn eigen weg naar God zoeken, zijn inspiratie zoeken in zijn eigen godsdienst om dichter bij God te komen en laat elkaar met rust. Aanvaard een anders mening en laat die in waarde.”

Een voor die tijd radicale boodschap, die aansluit bij wat dit monument met de moderne spits ons laat zien: een monument biedt een schat aan verhalen over het verleden, het blijft een levend bouwwerk, en met respect voor het verleden kun je een open houding tonen naar de toekomst. Deze bijzondere kerk is daarom voor ons de winnende kerk.

Bekijk de foto's, die door Miel Saman zijn gemaakt tijdens de rechtstreekse radio-uitzending van de NCRV op 31 mei 2009 , waarin bekend werd gemaakt, dat de basiliek was uitgekozen als mooiste kerk van Nederland en de prijsuitreiking.

Librije van de H. Willibrordusbasiliek ....


190328 Librije van de H Willibrordusbasiliek 1... is een bezoekje waard

 • op de zondagmiddagen
 • op de open Monumentendagen.

Een librije (ook liberarie genoemd), (Liber= latijn betekent boek) is een ruimte bij of aan de kerk of een klooster waarin de boeken werden bewaard. Aanvankelijk omvatte de Librije gewijde en liturgische boeken, later ook ‘kerkvaders’, theologische werken en boeken

betreffende kerkelijk recht. Het was dus de bibliotheek van de parochie. De boeken waren aan de lezenaars met kettingen vastgemaakt zodat een onbevoegde ze niet kon meenemen. De boeken vormden - zeker vóór de tijd van de drukkunst - immers een zeer kostbaar bezit.

190328 Librije van de H Willibrordusbasiliek 2aDe librije van de kerk van Hulst vinden we voor het eerst vermeld in de kerkrekening uit 1415. Dat is tevens ook een van de oudste rekeningen – de eerste is van 1409 – dus het kan best zijn dat de librije er al een poos was en reeds in de veertiende eeuw was gebouwd. In dat jaar 1415 werd er op het dak van de librije een klokje geplaatst. In april en mei 1430 werden er herstellings-werkzaamheden uitgevoerd. In 1569 werden nog twee dozijn ijzeren kettingen aangeschaft om de boeken vast te maken en twee kleine sloten. De goten werden gerepareerd en van een wenteltrap, die was aangebouwd, werden negen treden hersteld of aangebracht. De librije bestaat niet alleen uit de ruimte die we kunnen bezichtigen. Er zijn nog 2 identieke ruimte erboven, die echter niet te bezichtigen zijn.

190328 Librije van de H Willibrordusbasiliek 3Om de ruimte als bibliotheek te accentueren, zijn bij de bouw in de vier hoeken beeldhouwwerken aangebracht die lezende mensen voorstellen. Dit zijn: 

 • Mozes die de twee stenen tafelen voorhoudt (de Tien Geboden) 
 • Een man die een boek voor zich houdt (waarschijnlijk een priester met het evangelieboek) 
 • Een man met een boekrol.
 • Een man met een middeleeuws hoofddeksel (14e of 15e eeuw) en een boek.

  

Deze beeldhouwwerken hebben de beeldenstormen van 1566 en 1578 overleefd en zijn nog steeds te bewonderen.
Ze worden beschouwd als fraaie voorbeelden van veertiende-eeuwse (of eerdere) beeldhouwkunst in Vlaanderen.

Wat oude boeken ons vertellen?
Regelmatig lezen we in de kerkrekeningen over de aanschaf van zangboeken en liturgische werken. Soms werden boeken als schenking ontvangen of ontving men geld van (rijke) parochianen om boeken aan te kopen. Zo gaven Pieter de Pauw, zijn moeder, zijn broer priester Janne de Pauw en Pauwel Haac vanaf 1477 enkele jaren achtereen geld aan de parochie om boeken voor de librije te kopen. Pieter de Pauw en Pauwel Haac waren in die jaren schepenen van de stad. Een enkele maal werden zelfs boeken uitgeleend. Diezelfde Pieter de Pauw had via zijn broer een boek van Thomas van Aquino te leen, waarschijnlijk de Summa Theologica. Thomas van Aquino was in de middeleeuwen de beroemdste en grootste theoloog.

Tachtig jarige oorlog
Na november 1645, toen Hulst werd veroverd door Frederik Hendrik werd de kerk overgedragen aan de hervormden. De voornaamste werken zijn toen naar Gent gevoerd. Enkele oudere, soms perkamenten, werken kwamen terecht op het stadhuis waar ze werden versneden voor het inbinden van registers en boeken, soms ter versteviging van de rugband (‘maculaturen’). In Hulst zijn dus geen oorspronkelijke werken uit de Librije meer aanwezig.

Besluit van Napoleon
Toen in 1807 de koorkerk en het transept werden teruggegeven aan de katholieken, werd de librije ingericht als sacristie. Dat bleef zo tot in de dertiger jaren van de twintigste eeuw, toen na de aankoop van het schip, de huidige sacristie werd betrokken. De librije kreeg toen de functie als opslagruimte  Sedert een tiental jaren wordt de librije in de zomerperiode ingericht als schatkamer van de basiliek.  Hierin worden de schatten van de basiliek tentoongesteld en is er wisselend aandacht voor het thema van het jaarlijkse Open Monumentendag. De laatste jaren wordt aandacht besteed aan de gesloten kerken van onze parochiegemeenschap. De tentoonstelling is vrij toegankelijk voor geïnteresseerd publiek.

In 2019 is de Librije op de zondagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Van zondag 19 mei tot en met 8 sept, met uitzondering van de doopzondagen 23 juni, 14 juli en 1 september, bent u van harte welkom.

Open Monumentendagen 14-15 september:
Tijdens de open monumentendagen organiseert de VVV bezoeken in de toren van de basiliek. U kunt genieten van het prachtige uitzicht tot aan de Westerschelde aan toe. Op zaterdag 14 september is de basiliek in het kader van Open Monumentendag geopend vanaf 11.00 tot 17.00 uur. Op zondag 15 september van 13.00 tot 17.00 uur. Op beide dagen is er op 13.00, 14.00 en 15.00 uur een rondleiding, die ingeleid wordt door een mini-concert van circa 15 minuten waarop Marcel Mangnus, als organist van de basiliek het beroemde Louis Isoré orgel van 1610 zal bespelen. Daarna zijn er deskundige gidsen aanwezig, die u heel veel over de basiliek en haar geschiedenis  kunnen vertellen.

U bent van harte welkom!

 

Bronnen:

 • Beschrijving van de Librije door pater W. Brand.
 • Diverse jaarboeken van de oudheidkundige kring 'De Vier Ambachten'

Na 5 jaar is het onderhoudsplan BRIM 2015-2020 voltooid


Als u zich nooit met onderhoudswerkzaamheden aan monumentale gebouwen heeft moeten bezighouden zegt de term BRIM u niets. Voor een monumentaal gebouw als onze basiliek is deze regeling van groot belang.

BRIM staat voor ‘Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten’.

Op de eigenaren van rijksmonumenten rust de taak om monumenten, in ons geval de basiliek, in stand te houden. Omdat een monument ook van belang is voor de gehele samenleving kan de eigenaar van het monument in aanmerking komen voor de z.g. BRIM-subsidie. Het is een instandhoudingssubsidie voor sober onderhoud met een eigen bijdrage van ca 50% aangevuld met ca 50% subsidie van het rijk.

Het vraagt bouwkundige kennis en het is maatwerk om te bepalen welke onderdelen van het gebouw vervangen/onderhouden moeten worden en welke voor subsidie in aanmerking mogen komen. Een restauratiearchitect is als deskundige betrokken bij het gehele proces gedurende de afgelopen periode van 5 jaar. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Zonder al te veel in details te gaan, willen wij u in chronologische volgorde een overzicht geven van de werkzaamheden en de activiteiten die in de afgelopen jaren ondernomen zijn. Aan het einde van dit kalenderjaar hopen het werk te kunnen afsluiten.

    BRIM vogelvlucht: Wat was er voor allemaal voor nodig geweest.
2013   Reeds lang tevoren moet aan de hand van de staat van het gebouw een meer- jarig onderhoudsplan gemaakt worden. Dat is specialistisch werk. De firma BBM restauratiearchitectuur te Raamsdonkveer heeft een totaalplan opgesteld
2014 28  maart Indienen van het onderhoudsplan bij de rijksdienst.
2014 27 augustus Subsidieverlening van het rijk - BRIM 2013-2019
   

De eerste fase!....het Loys Isoré  orgel uit 1766

   
klik op de foto's
Hulst orgel 1
het orgel in volle glorie - vooraanzicht
voor een vergroting
Hulst orgel 2
het orgel in volle glorie - zijaanzicht
2015  

Nadat de orgelbouwer, de firma Flentrop in Zaandam, vastgesteld heeft welke onderdelen van het orgel voor herstel in aanmerking moeten komen, heeft de restauratiearchitect vastgesteld welke van deze werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen.  Al deze gegevens zijn noodzakelijk om een offerte te kunnen maken.

Als u hier op klikt krijgt u een overzicht van de orgel-werkzaamheden.
2016  

De machtiging/goedkeuring van het bisdom Breda ontvangen om de werkzaamheden aan het orgel te laten uitvoeren.
Het totale werk heeft een aantal maanden geduurd.  Bijna alle pijpen zijn uit het orgel gehaald en bij de firma Flentrop in Zaandam nagekeken en ‘gerestaureerd’.
Van deze orgelfirma hebben we de garantie gekregen dat ‘dit monument’, op de jaarlijkse stemmingsbeurt na, voor zeker 10 jaar weer in prima conditie is.

   

foto's van de restauratie van het orgel


bijschrift bij onderstaande foto’s:
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Kleine pijpjes uit het orgel.
Hier worden de pijpen ingezet en van onder van lucht voorzien.
Uit het orgel klaar voor restauratie/herstel naar Zaandam
Voor iedere toon een aparte pijp.
Zicht in de kerk vanuit het orgel.
Hier gaan na herstel alle pijpen weer in.
Gerestaureerd in Hulst weer terug.
Klaar om weer terug in het orgel te plaatsen.
   

De tweede fase!....het schilder- en overige werkzaamheden

2016  

In dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de 2de fase van  het BRIM-plan.
Eerst moet in overleg met de restauratiearchitect vastgesteld worden welke werkzaamheden moeten plaatsvinden. Hiervoor maken we weer gebruik van het totale onderhoudsplan, nu genoemd: Werkomschrijving Brim 2016
Dit document omvat alle noodzakelijke werkzaamheden die nog gerealiseerd moeten worden. Nu geldt in hoofdzaak alléén het onderdeel schilderen. Deze werkzaamheden vindt u in hoofdstuk 46 op pag 28 t/m 35 in document van Werkomschrijving Brim 2016.

Nadat vastgesteld is welke onderdelen onderhanden genomen moeten worden is naar drie bedrijven het verzoek gegaan om een offerte te maken.

2016 5 december  Aanvraag machtiging met daarbij de offerte van de schilder met de laagste inschrijving naar het bisdom gestuurd. Deze toestemming is nodig  om de werkzaamheden te mogen uitvoeren.
2017 28 januari Machtiging/goedkeuring van het bisdom ontvangen.
2017 15 april De firma de Ruiter, schilder uit Hank, krijgt de opdracht.
In de zomer van 2017 is deze firma aan de uitvoering van dit werk begonnen. Doordat er gebrek aan goed schilders-personeel was heeft de opdracht langer geduurd dan gepland. Omdat kwaliteit voor snelheid gaat zijn de werkzaamheden tot laat in het najaar doorgegaan. Omdat het weer te slecht werd, te koud en te nat, zijn de werkzaamheden voor het buitenwerk gestaakt. Verschillende rode boven-luiken zijn uit de sponningen gehaald, met planken dicht gezet en in de werkplaats te Hank bewerkt en geschilderd.  Daarna zijn ze teruggeplaatst.
2018 3 mei Hervatting van de buitenwerkzaamheden door de schilder.
Misschien heeft u toen ook een hoogwerker in de tuin van de basiliek gezien. De metalen onderdelen van het raamwerk en de afvoergoten zijn onder handen genomen. Het was een mooie droge periode.
2018 21 augustus 1ste oplevering door de schilder, de firma de Ruiter en de restauratiearchitect Dhr. Massop van BBM.  Al het schilderwerk en overige werkzaamheden zijn nagelopen en gecontroleerd.
2018 oktober In de maand oktober vond de 2de oplevering plaats, waarmee de 2de fase van het onderhoudsplan was afgerond.
   

De laatste fase....Bouwkundig onderhoud

2019  

In de laatste fase van dit meerjaren project moesten weer een aantal zaken worden vastgesteld.

 1. Welke werkzaamheden, in hoofdzaak bouwkundige werkzaamheden,  uit het onderhoudsplan, moeten nog uitgevoerd worden?
 2. Wat is er van het totale budget al besteed, met andere woorden welk bedrag is nog beschikbaar voor de laatste fase.
 3. Wat kan er nog besteedt worden? In overleg en in samenspraak met de bouwkundige en de penningmeester is het maximale budget vastgesteld.
2020   Was het eerst de vraag of er wel voldoende personeel zou zijn om al het werk te verrichten, er was immers een groot personeelstekort, even later was het coronavirus dat roet in het eten zou kunnen gooien of het werk op tijd kon beginnen en om uiterlijk eind oktober klaar te zijn. 
2020 januari Gesprek met de architect.
Definitieve afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden uit het onderhoudsplan uit 2013.
Dit overzicht van werkzaamheden in de laatste fase is tevens de basis voor  het maken van een offerte.
Wilt u weten wat er allemaal op bouwkundig gebied onderhanden moest worden genomen, kijk dan eens in de volgende twee documenten:
 • Eenmalige inspectie 2019. Dit rapport van de monumentenwacht heeft het bestuur in 2019 laten maken om naast het onderhoudsplan van 6 jaar geleden, de meest urgente gebreken van  dit moment  in beeld te hebben. Het rapport laat zien welke onderdelen van het gebouw urgent aan onderhoud toe zijn. Het is een ondersteuning van de te verwachtte gebreken die 6 jaar geleden in het Totale onderhoudsplan opgenomen zijn. De inspectierapporten van de monumentenwacht van de laatste jaren laten bij herhaling zien dat het gebouw goed onderhouden is
 • De werkomschrijving BRIM 2020 basiliek Hulst  In dit document zijn alle omschreven werkzaamheden uit de eenmalige inspectie 2019 en de werkzaamheden uit het Totale onderhoudsplan samengebracht. Dit is een document met daarin alle noodzakelijke werkzaamheden met daarbij precies omschreven wat er gedaan moet worden.  De volgende stap in het proces is om te kijken wat het gaat kosten of met andere woorden: is er voldoende budget om deze plannen uit te kunnen voeren?  Dit document is de basis voor een offerte. Alle werkzaamheden staan vermeld en zijn omschreven zodat een ieder precies weet wat er gedaan moet worden. De werkzaamheden zijn bekend en de uitvoering is bekend. De  kwaliteit van het werk is nu gewaarborgd.  De selectie die nu plaatsvindt is de prijs van de laagste inschrijving..
2020 februari Drie aannemers aangezocht, die waren bereid een offerte te maken.

Naar alle aannemers  zijn de werkomschrijvingen BRIM 2020 basiliek Hulst opgestuurd.

2020 mei Alle offertes zijn binnen.
Definitief besluit om de firma Cauwenborgh te Bergen op Zoom de opdracht  te verstrekken. 
2020 juni Bespreking met de uitvoerder. 
2020 juli De werkzaamheden gaan beginnen (week 28).
Met een tussenpozen van de bouwvakvakantie, is de planning om in oktober  in week 41 de werkzaamheden af te ronden. 
    U ziet momenteel en tot eind oktober van dit jaar veel activiteiten rond het gebouw. Er is een hoogwerker, er is lawaai van een persluchtmachine, die nodig is om met een pneumatische beitel de losse voegen tussen de stenen weg te halen. Na het weghalen van het mos en het behandelen met stoom om de stenen schoon te maken worden de voegen weer opnieuw ingevoegd. Er worden oude stenen vervangen door nieuwe, duivenwering aangebracht en nog heel veel meer.
   

foto's van de werkzaamheden


bijschrift bij onderstaande foto’s:
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Architect en aannemer in overleg.
Kleine hoogwerker, klaar om te beginnen.
Ontmossen
Schoonspuiten van de natuurstenen muren.
Anti-duivenwering: metalen pinnen voor de hoge delen van het gebouw
Ook onder de grond wordt er naar de stenen gekeken.
Hier zijn de voegen uitgehakt.
Zie het verschil met de bovenkant.

   

Verantwoording

2020 oktober- december

Nadat de bouwmaterialen zijn weggehaald en de mensen van bouwbedrijf Cauwenborgh vertrokken, worden ter afsluiting van dit meerjarenproject de administratieve zaken afgehandeld.  Er vindt verantwoording en controle plaats op de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden.
Er moet financiële verantwoording worden afgelegd naar de subsidiegever, het parochiebestuur en de parochiekern Hulst. Ongeveer 50% van de totale kosten wordt door de staat, de overheid, lees alle Nederlanders gesubsidieerd en de overige ongeveer 50% van de kosten kunnen worden betaald uit uw kerkbijdragen, die u en alle parochianen in de afgelopen jaren beschikbaar hebben gesteld.

Dank zij uw bijdragen/giften

Uw bijdrage heeft de uitvoering van dit plan uiteindelijk mogelijk gemaakt. Door uw bijdrage is het mogelijk geweest onze basiliek op deze wijze te onderhouden.
Het onderhoud aan een dergelijk gebouw houdt nooit op. Dit onderhoud is een continue proces. Volgend jaar moet er weer een meerjarenplan voor de toekomst ontworpen worden. Het werken aan een gebouw als de basiliek, waar op waardige wijze onze spiritualiteit beleefd kan worden, is een bezit van onschatbare waarde. Het is voor ons allen meer dan waard het goed te onderhouden!


Verantwoording en details

Met deze informatie hopen wij u inzicht te geven en verantwoording af te leggen over de aard van processen en de werkzaamheden.
U ziet het niet of meestal niet, maar onderhoud vindt wel jaar in, jaar uit plaats. Door dit continue onderhoud blijft onze basiliek bouwkundig in goede staat en voor u beschikbaar.

Langs deze weg wil ik alle bedrijven en alle mensen die aan dit project in de afgelopen jaren hebben meegewerkt heel erg danken. Ook hier is glashelder dat uw bijdrage in de afgelopen jaren het mogelijk hebben gemaakt, in goede samenwerking met velen, dit alles tot stand te brengen.
Voor een ieder veel dank daarvoor.

hulst wapen

 

 


BRIM-coördinator basiliek Hulst

J.F.M. van der ZijdenHerdenking 500e geboortejaar van Corneel Jansen, die zich later noemde Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576

hulst jansenius rondDit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Cornelis Jansen in Hulst het levenslicht zag. Cornelis Jansen, meer gekend onder zijn Latijnse naam Cornelius Jansenius, werd een vooraanstaand theoloog, Bijbels humanist en hoogleraar en vooral een gedreven pastor en bisschop in een tijd van geloofshervorming en staatkundige verandering. Hij was derhalve een tijdgenoot en bekende van onder andere Filips II, Margaretha van Parma, Willem van Oranje en Alva.

Alle reden om stil te staan bij deze grote figuur uit Hulst. Maar deze doelstelling vroeg om meer en een diepgravender arbeid dan eerst werd gedacht. Zo verging het een jaar geleden de auteurs van het Janseniusboek: het idee werd binnen de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten Hulst' geopperd, schrijvers werden aangezocht en gezamenlijk werd een plan van realisering vastgesteld. Maar het werk dat wachtte, bleek veel omvattender dan eerst gedacht. Dit had te maken met de gedrevenheid bij de auteurs om alle bronnen zelf te willen onderzoeken en te lezen, soms lag het ook aan de wil om zelf nieuwe bronnen te ontdekken.

Zo kreeg ieder van de schrijvers een eigen terrein dat voortdurend verder onderzocht werd. En eerlijk is eerlijk: het onderzoek naar de historische bronnen en afbeeldingen is veel leuker dan het uiteindelijk op papier zetten van een visie op Jansenius. Maar ook het laatste diende te gebeuren op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. Zo ontstond een boek dat recht doet aan leven en werk van deze grote Hulstenaar zonder dat de auteurs menen dat nu het laatste woord over Jansenius gezegd zal zijn.

Wie zijn deze schrijvers? Vijf auteurs komen uit deze regio en één uit het Gentse: drs. Wil Brand uit Hulst (archivaris van het bisdom Breda), dr. Johan Decavele uit Gent (voormalig hoofd van het departement van Cultuur van de stad Gent en publicist), dr. Jan de Kort uit Hulst (theoloog en godsdiensthistoricus), drs. Jan Lockefeer uit Hulst (historicus), Antoine Prinsen uit Vogelwaarde (archivaris van Hulst) en dr. Honoré Rottier uit Sint-Jansteen (historisch geograaf en publicist). Zij plaatsten zich gezamenlijk voor de niet geringe opgave om in minder dan een jaar een grondige publicatie voor te bereiden.

De auteurs denken in het gestelde doel geslaagd te zijn.

hulst jansenius boek kleinDe veranderende samenleving en leefomgeving van de zestiende eeuw in de Nederlanden worden beschreven door Honoré Rottier, terwijl Antoine Prinsen zich heeft gebogen over bestuurs- en geloofspraktijk in Hulst in die tijd.
Wil Brand beschrijft de familierelaties van Jansenius en zijn contacten met zijn geboortestad. De tijd van de reformatie in Vlaanderen (met name in Axel, Eeklo, Gent, Hulst en Oudenaarde) en de plaats van Jansenius daarin worden behandeld door Johan Decavele.
Jan Lockefeer schetst een biografie van Jansenius, nu niet encyclopedisch, maar geplaatst in de tijdsomstandigheden en dikwijls gebaseerd op nieuw ontdekte gegevens.
Jan de Kort tenslotte geeft op basis van de werken van Jansenius inzicht in het belang dat deze theoloog en pastor heeft gehad in de tijd van de contrareformatie. Hij hoopt daarmee Jansenius van Hulst uit de schaduw te doen treden van zijn naamgenoot uit een latere generatie, Jansenius van Leerdam, bisschop van Ieper, wiens Augustinus ondermeer bijdroeg aan het ontstaan van wat nu heet de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Het boek biedt niet één visie op Jansenius. Jansenius' leven en werk wordt op verschillende wijzen belicht. De lezer kan elk artikel als een bijzondere inleiding op Jansenius lezen. Wel zijn alle artikelen in een enigszins chronologische volgorde geplaatst en verwijzen de auteurs zo nodig op elkaars behandeling van een onderwerp.

De eindredactie van het Janseniusboek berustte bij Jan de Kort en Jan Lockefeer.

Omdat het Janseniusboek tevens het jaarboek 2009-2010 van de Oudheidkundige Kring is, kunnen de leden van de Kring het boek gratis verkrijgen op een wijze die in het Bulletin van de Kring bekend zal worden gemaakt. Het rijkelijk geïllustreerde herdenkingsboek telt 272 pagina's, inclusief bronnen, literatuurlijsten en registers. Het boek is na de vieringen van 6 en 7 november in de basiliek in Hulst voor niet-leden van de Oudheidkundige Kring Hulst te koop voor € 17,50, voor zover de voorraad strekt. Wijzer is om lid te worden van de Oudheidkundige Kring Hulst. De contributie bedraagt € 20,60. Indien u zich voor oktober aanmeldt en tenminste 1 jaar lid blijft (postbus 102, 4560 AC Hulst), kunt u uw boek bij de herdenking in ontvangst nemen. Buiten het jaarboek ontvangt u als lid drie keer per jaar het Bulletin van de Oudheidkundige Kring en heeft u de mogelijkheid om aan lezingen en excursies van de Kring deel te nemen.

Het initiatief van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten om Jansenius te herdenken is óók omarmd door het kerkbestuur van de Hulster Sint-Willibrordusbasiliek.
Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid en met steun van de gemeente Hulst, vindt zaterdag 6 november in de basiliek een academische zitting plaats. Hierin zal prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in de Cultuurgeschiedenis van de religiositeit, in het bijzonder vanaf de vroegmoderne tijd, een lezing houden over de ontwikkeling van het bisschopsambt in de katholieke kerk vanaf Jansenius tot nu.
Op zondag 7 november zal de huidige bisschop van Gent, Mgr. Luc Van Looy, zijn voorganger tijdens een pontificale dienst in de basiliek herdenken.

In beide bijeenkomsten zal het boek worden gepresenteerd en de inhoud worden toegelicht.
Parallel worden in de loop van dit jaar tentoonstellingen ingericht rond het werk en de persoon van Jansenius in de Librije (in de voorkerk van de basiliek en reeds geopend) en het museum De Vier Ambachten, gelegen in de Steenstraat, en wel vanaf 22 oktober tot 15 november.

Voor verdere informatie in de komende weken zij verwezen naar de volgende websites:
http://www.museumhulst.eu en http://www.devierambachten.nl/.

*Het rijkelijk geïllustreerde herdenkingsboek telt 272 pagina's, is na de vieringen van 6 en 7 november in basiliek in Hulst voor niet-leden van de Oudheidkundige Kring Hulst te koop bij genoemde Kring à € 17,50 of te bestellen bij het Bestuur van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten Hulst', voor zover de voorraad strekt. U kunt ook lid worden van de Oudheidkundige Kring Hulst.. Buiten het jaarboek, krijgt u drie keer per jaar Het Bulletin van de Oudheidkundige Kring toegezonden en de mogelijkheid om aan lezingen en excursies van de Kring deel te nemen (zie bovengenoemde website voor verdere informatie).

Nieuwsbrieven over de zomerorgelconcerten in Hulst


Recept en bereidingswijze van de Willibrorduskoek


 

Ingrediënten:

 • Deeg:

500 gr.
700 gr.
2 p.
2 eetlepels
3 dl.
4
300 gr.

 • Glazuur:

300 gr.
4 à 6
theelepeltjes
100 gr.

 

 

hulster willibrorduskoeksuiker
zelfrijzend bakmeel
vanillesuiker        
cacao
melk
eieren
gesmolten boter

 

poedersuiker
poederkoffie
gesmolten boter
gemalen kokos

Bereiding:

 • Deeg:


  temp:
  tijd:

 

Alles mixen en uitsmeren op een ingevette bakplaat
oven voorverwarmen
bakplaat in het midden van de oven plaatsen
gasstand 3 ½ of elektrische oven ± 175 º C
20 à 30 minuten

 • Glazuur:

Poedersuiker en poederkoffie mengen met een beetje warm water.
Daarna aanmaken met de gesmolten boter
Dit over de afgekoelde koek smeren en garneren met gemalen kokos.

 

Smakelijk eten!

Recept en bereidingswijze van de Portugese koek bij het gebedsmoment van Fatima op 13 oktober 2017


 bij het gebedsmoment van Fatima op 13 oktober 2017

Ingrediënten:

 • hulst Portugese koek1 blik gecondenseerde melk
 • dezelfde hoeveelheid gewone melk
 • 5 eidooiers
 • theebiscuit
 • sterke koffie (afgekoeld)
 • kaneelsuiker (2 delen suiker op 1 deel kaneel)

Hulpmiddel:

 • cakeschaal van 21 bij 7 cm

Bereiding:

hulster willibrorduskoek

 • Zet sterke koffie en laat deze afkoelen.
 • Doe de gecondenseerde en gewone melk in een kom.
 • Voeg de eidooiers toe en klop het geheel mooi glad.
 • Het mengsel in een pan overgieten en aan de kook brengen.
 • Roer goed over de bodem en als het geheel kookt zet het vuur dan uit.
 • Maak van de theebiscuits een bodem door ze door de afgekoelde koffie te halen. De koekjes moeten doordrongen zijn van de koffie, niet doorweekt.
 • Leg de koekjes zo neer dat de bodem bedekt is met koek.
 • Hier bovenop komt een laag van de afgekoelde mengsel van de melk.
 • Daarna nog een laagje koeken, die door de koffie is gehaald en ook weer de melkcrème.
 • Herhaal dit tot de gewenste hoogte of tot de crème op is. Bovenop is de crèmelaag.
 • Dit geheel zet je in koelkast en laat je zeker 2 uur opstijven.

Wanneer je het wil serveren kun je ervoor kiezen om eerst de bovenkant te bestrooien met de kaneelsuiker óf de stukjes te snijden en de suiker bestrooien op de liggende kant van het gebak.

Smakelijk eten!