Voorzitter vacant
Secretaris  mw. M. v.d. Boomen
Kasbeheerder  dhr. P.J.E. Mangnus
Lid dhr. R. Goossens
Lid mw. C. van Tiggelen
Lid (taak: vrijwillligers)  vacant
Eerst aanspreekbare pastor    K. Van de Wiele