Geachte bezoeker,

Welkom op de site van de parochie van de H. Maria Sterre der Zee.

Deze parochie is opgericht op 1-1-2012 en bestaat uit de 13 voormalige parochies in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen, die per die datum formeel zijn opgeheven.
Het grondgebied van de parochie omvat de gemeente Hulst en het dorp Koewacht, dat tot de gemeente Terneuzen behoort. Het bestaat uit de volgende kerkdorpen:

regio ozvl kaart clusters

In januari 2016 hebben we 4 kerken moeten sluiten, te weten te St Jansteen, Graauw, Stoppeldijk en Terhole en zijn er 4 kerken 'kapel' geworden, te weten te Nieuw-Namen, Heikant, Lamswaarde en Hengstdijk. In een 'kapel' zullen alleen op doordeweekse dagen nog vieringen (eucharistie, woord- en communieviering) worden gehouden. Bijzondere vieringen, zoals bij kermissen, huwelijken, dopen en uitvaarten blijven wel mogelijk. Waar de kerken gesloten zijn vieren we op andere daartoe voor de gelegenheid ingerichte plekken, waar bepaalde vieringen kunnen worden gehouden. Voor zover mogelijk blijven de activiteiten in de parochiekernen gecoƶrdineerd worden door de parochiekerncommissies, maar wel met meer nadruk op samenwerking binnen de clusters.
Per cluster blijft er immers een kerk en een kapel open; dat biedt de gelegenheid activiteiten op elkaar af te stemmen en, waar nodig, van elkaars sterke kanten gebruik te maken.
Kernen (en waar nodig clusters) krijgen van de parochie de nodige budgetten en blijven verantwoordelijk voor het rekruteren, ondersteunen en waarderen van hun vrijwilligers.

Op deze site willen wij u zowel de opzet van de parochie als van de clusters met de verschillende parochiekernen laten zien Het betreft de samenstelling van het pastoraal team, het bestuur, de commissies, de werkgroepen en de lokale organisaties. Verder vindt u hier een overzicht van de activiteiten en vieringen en stellen wij u de vele vrijwilligers voor, zonder dewelke de parochie en de parochiekernen niet zouden kunnen blijven bestaan.

Het parochiebestuur gaat er vanuit dat deze wijze van communicatie bijdraagt aan een gezonde samenwerking binnen een zo groot verband. Een snelle en open manier van doorgeven van informatie aan elkaar is daarbij essentieel.

Graag ontvangen wij van u reacties of opmerkingen via e-mail. Ook kunt u ons artikelen, foto's of kleine stukjes tekst toesturen om te plaatsen op deze site.

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur van de H. Maria Sterre der Zee

Overig

Contactgegevens

Postadres

Het postadres van de parochiekern Hulst is: Steenstraat 9, 4561 AR, Hulst.

Secretariaat

Het secretariaat van de parochie is maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend en tijdens de openingstijden te bereiken:

voor pastorale zaken:
voor bestuurlijke zaken: