kruis

Uitgangspunt:

De uitvaarten van parochianen in de parochie H. Maria Sterre der Zee vinden plaats in de parochiekernkerken. Uitvaarten worden vanuit de parochiekernen met goede zorg omgeven. Alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn weten wat er van hen verwacht wordt in het eigen kerkgebouw. Het is niet praktisch om misdienaars, koren enz. te verplaatsen naar andere ruimten.

Aan uitvaarten zijn ook financiële regelingen verbonden. De tarieven van een kerkelijke uitvaart kunt u vinden onder het kopje: ‘Parochie -> financiën’. Om deze niet onnodig ingewikkeld te maken, verdient het de voorkeur dat de uitvaart van een parochiaan in de parochiekernkerk te houden. Een duidelijke uitzondering is een crematiedienst in het crematorium te Terneuzen. De leden van het pastoraal team zijn bereid in het crematorium voor te gaan in een
Dienst van Woord en Gebed.

Het team gaat uit van het principe dat ambt of functie van de voorganger bepalend is voor de aard van de uitvaartdienst. De priester kan de eucharistie vieren, diakens en pastoraal werk/st/ers en lekenvoorgangers kunnen voorgaan in een communieviering. Alle leden van het pastoraal team en de lekenvoorgangers kunnen zonder onderscheid voorgaan in een dienst van woord en gebed. In iedere situatie wordt bekeken in hoeverre het uitreiken van de communie overeenkomt met de betrokkenheid van de familie.

Het team bepaalt wie de pastor of de lekenvoorganger is die voorgaat. Indien mogelijk zal er zo mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de nabestaanden.
Indien een pastor de overledene of familie reeds enige tijd begeleid heeft, en de familie hem/haar graag als voorganger heeft, kan dit worden toegestaan, mits de betrokken pastor daartoe in de gelegenheid is.

Bijzondere afscheidsmomenten, zoals bijvoorbeeld allen op het kerkhof, worden ook door de leden van het pastoraal team verzorgd, indien dit een uitdrukkelijke wens van de familie is.

Wat te doen bij een overlijden?

Als eerste neemt u contact op met de uitvaartondernemer waarbij u of verzekerd bent of die u wenst. Wanneer u een kerkelijke uitvaart wenst dient u dit kenbaar te maken tijdens het bezoek van de uitvaartondernemer.

De uitvaartondernemer neemt contact op met de uitvaartcoördinator van de parochie Maria Sterre der Zee om datum en tijdstip van de kerkelijke uitvaart voor te leggen. De uitvaartcoördinator neemt contact op met een beschikbare voorganger en de contactpersoon van de parochiekern. In overleg met de beschikbare voorganger en de contactpersoon van de parochiekern wordt datum en tijdstip definitief vastgelegd.

De beschikbare voorganger neemt zo spoedig mogelijk met de contactpersoon van de familie op om een afspraak te maken om de kerkelijke uitvaart verder te regelen.

Klik hier voor het reglement , de tarieven en grafmonumentenverzekering van de begraafplaatsen binnen de parochie H. Maria Sterre der Zee.