pastoraal team

Leden van het pastoraal team:

priester, pastoor
pastoraal werkster
pastoraal werker, teamleider
pastoraal werker
kapelaan
pastoraal werker
pastoraal werkster
Vicaris drs. W.M.F. Wiertz
M. Dieleman-Fopma
F. van Geyt
R. Grossert
R. Rojas Romero
E. Wever, obl.osb
K. Van de Wiele


Teamassistente:

teamassistente Marjo van de Boomen

 
Afspraak voor de ziekenzalving:
Voor het maken van een afspraak voor de ziekenzalving kunt u contact opnamen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424

pastoor Wiertz

pastoraal team WielSedert eind 2014 ben ik pastoor van de Sterre der Zee-parochie in Zeeuws-Vlaanderen, alsook, vanaf datzelfde moment de pastoor van de Elisabeth- en de Andreasparochie. Ik combineer deze uitgebreide opdracht met het werk van vicaris van de bisschop, waar ik voor een dag in de week invulling aan mag geven. Ik ben in 1958 geboren in Kerkrade, Zuid-Limburg, als oudste zoon in een gezin van vier kinderen. Na een niet afgeronde studie bestuurswetenschappen in Leiden en een afgeronde studie pastoraaltheologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen, ben ik in 1989 door bisschop Ernst welkom geheten als kandidaat voor het bisdom Breda. In 1991 mocht ik uit handen van bisschop Ernst de priesterwijding ontvangen in de parochiekerk van Halsteren. Dat was binnen mijn eerste 'werkplek' in ons bisdom, toen nog de regio Halsteren, inmiddels de Christoffelparochie. Eerst was ik daar werkzaam als parochievicaris, de laatste jaren als pastoor. Na in totaal elf mooie jaren daar benoemde bisschop Muskens mij eind 2000 in de Michaelparochie te Breda en in de Willibrordusparochie te Teteringen. Later uitgebreid met de Franciscusparochie en de Haagse Beemden. Uiteindelijk geworden tot de Augustinusparochie. In totaal heb ik in Breda veertien jaar mogen werken en leven. In die tijd ben ik ook van Breda gaan houden. In diezelfde tijd was ik ook, vanuit benoemingen van de verschillende bisschoppen, eerst deken van het dekenaat De Baronie en later vicaris van het vicariaat Breda. Tegelijkertijd was ik als praktijkcoördinator verbonden aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven, waar ik de laatste jaren conrector mocht zijn. Bovendien was ik waarnemend pastoor van Bavel, Ulvenhout en Etten Leur. Vervolgens liep de weg van mijn werkzame leven, als mijn antwoord op de vraag van bisschop Liesen, naar Zeeuws-Vlaanderen, waar ik nu met u allen -en daarmee begon ik mijn verhaal- alweer ruim drie jaar mag werken en leven. Een gebied dat volkomen onbekend en vreemd voor mij was wordt mij steeds dierbaarder. Een bijzonder goede ontwikkeling! Ik zie met vertrouwen uit naar de jaren die nog voor mij liggen. Met u allen hoop ik de rooms-katholieke Kerk in Zeeuws-Vlaanderen op een goede manier present te laten zijn. Onze Willibrordusbasiliek, een van de drie basilieken van ons bisdom, mag daarbij een rol van betekenis spelen. Ik hoop van harte dat u allen, in de Sterre der Zee-parochie, (maar ook u allen in Zeeuws-Vlaanderen), dit zo met mij kunt zien.

pastoraal werker R. Grossert

pastoraal team Ralf'Werkelijk God zoeken'. (RB 58, 7)
Deze woorden uit de kloosterregel van de heilige Benedictus hebben me altijd geïnspireerd.
Als christenen geloven wij in een God, die mens is geworden zoals wij. Daarom is voor mij de wereld van de mensen dé vindplaats van God bij uitstek.
In elke ontmoeting, in elk gedeeld verhaal, samen lachen (ook samen huilen) en heel vaak alleen maar luisteren, daarin ervaar ik 'hoe God met mensen omgaat.'
Werken in het pastoraat is daarom voor mij nauw verbonden met mijn spirituele leven. Het één beïnvloedt het ander.
Ik mag geven, maar ook ontvangen.
De meest intense momenten in het pastoraat zijn voor mij de ogenblikken waar het écht gebeurt. Ik bedoel, wanneer in de ontmoeting van mens tot mens iets van God oplicht.
Dan is er dat gevoel van 'brandde ons hart niet in ons'.

Om hiervoor gevoelig te blijven, open te staan voor de Ander en de ander, laad ik me op in de stilte en laat ik de Bijbelse verhalen, maar ook andere teksten (bijv. de gedichten van Hermann Hesse) tot me spreken.

Ralf Grossert