pastoraal team

Leden van het pastoraal team:

priester, pastoor
pastoraal werkster
pastoraal werker, teamleider
pastoraal werker
kapelaan
pastoraal werkster
Vicaris drs. W.M.F. Wiertz
M. Dieleman-Fopma
F. van Geyt
R. Grossert
R. Rojas Romero
K. Van de Wiele


Teamassistente:

teamassistente Chantal van Iwaarden-van den Bergen

 
Afspraak voor de ziekenzalving:
Voor het maken van een afspraak voor de ziekenzalving kunt u contact opnamen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424