211101 pastoraal team

Leden van het pastoraal team:

priester, pastoor
pastoraal werkster
pastoraal werker, teamleider
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werkster
Vicaris drs. W.M.F. Wiertz
M. Dieleman-Fopma
F. van Geyt
R. Grossert
N. van Waterschoot
K. Van de Wiele


Teamassistente:

teamassistente Chantal van Iwaarden-van den Bergen