Openen

Terug van weggeweest: de almanak, die als vraagbaak en terugblik mag gelden voor de hele de H. Maria Sterre der Zee-parochie. In onze steeds digitaler worden de wereld kiezen we voor een gedrukt document, dat kan worden geraadpleegd en bewaard. We zijn er van overtuigd, dat er onder onze parochianen velen zijn, die deze vorm van ‘alle info bij elkaar hebben’ waarderen en die ook zo’n almanak graag willen bewaren als ‘historisch document’.

Deze almanak wil een ‘snapshot’ zijn van onze parochiegemeenschap anno 2020. Van ons reilen en zeilen, van wat we beleven en wat ons beweegt, van de uitdagingen die op ons pad komen, hoe we met creativiteit vieren tijdens de corona-perikelen, hoe we ondertussen nadenken over onze toekomst als missionaire parochie. Onze parochie leeft en viert, met recht volgens het Zeeuwse motto ‘Luctor et emergo’!