Circle of life

Circle of Life is een eigen vormgeving van de Pelgrimstocht die in 1992 door het bisdom is aangeboden.

Een rondgang leidt de jongeren door de basiliek te Hulst langs verschillende ontmoetingsplaatsen, waar gewerkt wordt rond de thema's: Bijbel, aarde, zalving, voedsel, vasten, vuur, de kerkschatten, Maria en lucht.

Vooraf en aansluitend is er een moment van gebed.

Ontmoetingsplaatsen

In de basiliek zijn tien ontmoetingsplaatsen gemaakt:

Ontwaken

circle of life ontwakenDe verhalen die Jezus vertelde en ook zijn manier van doen, schudden mensen wakker. Mensen komen door Jezus tot de ontdekking, dat het leven méér is dan alleen maar opstaan en slapen gaan, eten en drinken. Het leven is ook méér dan naar school of naar je werk gaan, sporten, tv. kijken en een keer per jaar op vakantie naar het buitenland.

Jezus maakte de mensen duidelijk dat het leven er niet alleen maar is voor je zelf, maar dat je open moet staan voor de ander, en samen met elkaar werken aan een wereld zoals God die bedoeld heeft.

Op deze ontmoetingsplaats wordt gevraagd stil te staan bij de betekenis van de Bijbel op ons leven nu. Daartoe liggen er enkele Bijbels en een aantal losse Bijbelverhalen.

Circle of life plattegrond

Op iedere plaats start een groep van ongeveer tien jongeren. Tegen de klok in wordt heel de ronde doorlopen. Elke groep krijgt een routeplan met de ontmoetingsplaatsen. Deze plaatsen zijn voorzien van een eigen naam en symbool.

In het schooljaar 2015 - 2016 vindt Circle of life plaats op 9 maart 2016 in de basiliek.