geloven nuSedert 2006 is in de parochie van de H. Maria Sterre der Zee een groep vrijwilligers onder leiding van pastor Ralf Grossert bezig met training voor gesprekleiders van de groepen ‘Geloven NU’, waarin gedacht en gesproken wordt over geloof en leven. Deze leidsters komen 8 maal per jaar samen om een opleiding te volgen in gespreksmethodes en catechetische kennis, zodat zij in staat zijn hun gespreksgroep te leiden. Deze groepen bestaan op 3 plaatsen in de parochie Maria Sterre der Zee.

Wie geïnteresseerd is in gesprekken over leven en geloof is van harte welkom en kan zich wenden tot hierondergenoemde leidsters. Zij geven u dan alle practische informatie over hun groep door. Om de werking van de groep maximaal te houden is er een beperking van 10 leden per groep. Uw aanwezigheid en inbreng zal zeer gewaardeerd worden. U bent van harte welkom. Namens de groepen ‘Geloven NU’.

Pastor R. Grossert

Gespreksleidsters

Hulst: Ralf Grossert
Cluster Noord en West: Tiny Seij
Cluster Oost en Zuid: Lilian van Esbroeck