ziekenhuisbezoek thumbSinds 1993 is er binnen onze parochiegemeenschap een ziekenhuisbezoekgroep actief. Na de vorming van de interparochiële vereniging in 2001 kreeg deze groep een meer regionaal karakter. Wekelijks werden mensen uit Oost Zeeuws-Vlaanderen bezocht, die in ziekenhuis De Honte in Terneuzen waren opgenomen. Dat bezoekwerk in het ziekenhuis heeft tot 2010 plaats gevonden. Door veranderende regelgeving, privacy verplichtingen en korter ziekenhuisverblijf bleek het niet langer zinvol dit werk vol te blijven houden.

De bezoekgroep heeft de invulling van haar taak herzien. In overleg met pastores en diaken is een nieuwe werkvorm gevonden. Sindsdien gaan leden van de groep wekelijks naar de afdelingen ‘revalidatie’ en ‘senioren’ in de Blaauwe Hoeve (ZorgSaam) te Hulst en bezoeken mensen, die daar tijdelijk verblijven. Dat zijn doorgaans parochianen, die plotsklaps in een andere leefomgeving terecht zijn gekomen. Vaak voor een kort, maar soms ook voor langdurig verblijf. Dan zorgt een bezoekje van een vrijwilliger veelal voor een welkome afleiding. De bezoekjes zijn weliswaar kort van duur, maar worden met blijdschap en in dankbaarheid ontvangen.

.

Leden