110316 taize avondgebedIn de week van gebed voor de eenheid

Thema: Water en Wijn

In de H. Catharinakerk te Hengstdijk op donderdag 19 januari aanvang 19.30 uur m.m.v. o.a. de begeleidingsgroep Laudate Dominum.

Deze avond willen we twee aspecten met elkaar verbinden, het water dat ons in de tekst uit Handelingen 8 vanaf vers. 26 herinnert aan onze doop en als tweede de wijn, die geschonken wordt bij het eerste teken van Jezus’ optreden op de bruiloft te Kana (Joh. 2), waardoor het leven als verbond kon worden bezegeld. Het leek ons bijzonder om beide elementen te ervaren. Na de doopgedachtenis kan de beker van het Verbond weer worden doorgegeven. Er is een volledige orde van dienst beschikbaar.

170103 Avondgebed in de stijl van TaizéHet oecumenisch overlegorgaan hoopt dat die verbondenheid zich ook verder zal voortzetten in onze oecumenische activiteiten en contacten gedurende dit nieuwe jaar. Een jaar dat ook in het teken van 500 jaar protestantisme staat en waarbij de r.-k. parochiekerk bij betrokken zal worden.

Na afloop van dit avondgebed ontmoeten we elkaar onder het genot van hoe kan het ook anders: een glas wijn en voor wie dat liever heeft een kopje koffie of thee. Voor dit oecumenisch avondgebed bent u, jij van harte welkom in de kerk van Hengstdijk waar we gastvrij worden ontvangen door het kostersechtpaar de Cock.

Deze oecumenische activiteit gaat uit van de r.-k. parochie H. Maria Sterre der Zee en de protestantse kerk Oosthoek te Hulst. Informatie bij ds. Overduin (0114-68 33 60).