Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben, dan dient u uw bestelling vóór zondag 18 februari te hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, Steenstraat 9 of per mail . Vermeld alstublieft uw naam en adres, telefoonnummer of mailadres, en de uitvoering van de kaars die u wenst.  

  1. De Verrijzenis, hoogte 30 cm € 40,00
  2. Duif met regenboog hoogte 25 cm € 24,50
  3. Levensboom hoogte 25 cm € 24,50
  4. Vredesduif hoogte 25 cm € 24,50
  5. Staurogram hoogte 25 cm € 24,50
  6. Chi-Rho kruis hoogte 25 cm € 24,50

 Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst, dan is dat A: De Verrijzenis.

Als u het op prijs stelt, kunt u de huispaaskaars laten zegenen tijdens een van de paasvieringen. Nadere informatie is op dit moment nog niet bekend.