Na de informatieavond van 13 december met betrekking tot de wijzigingen in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen, gaan we nu in de eigen parochie op weg. Van harte nodigen we u allen dan ook uit voor de gespreksavond op woensdagavond 24 januari in de kerk van Hengstdijk (inloop vanaf 19.00 uur). Tijdens deze avond en ook in de tijd die komen gaat, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. 
Het thema is: Hoe kunnen we onze krimpende geloofsgemeenschappen vitaal houden? Het is aan ons allen om te waarborgen dat het geloof in onze parochie, in Zeeuws-Vlaanderen, behouden blijft.

Het beleid dat de laatste jaren is gegroeid binnen ons bisdom en dat gestoeld is op de missionaire parochie, zal daarbij het uitgangspunt zijn: Het leerling zijn van Jezus of de vriendschap met Jezus. Tijdens het tweede deel van de avond gaan we daarover in groepen met elkaar in gesprek.

Ook voor deze bijeenkomst heeft Peter Joosse (bekend van Omroep Zeeland) zijn medewerking toegezegd en hij zal de avond samen met pastoor Wiertz, het team en parochiebestuur invullen. 

Tijdens deze gespreksavond willen we ook vragen beantwoorden. Vandaar ons verzoek om uw vragen op voorhand door te sturen naar de vicevoorzitter van onze parochie:
Op deze manier kunnen we de avond goed voorbereiden en alles vlot laten doorlopen.

De punten die uit de groepsgesprekken komen, nemen we mee naar de derde ronde, de gesprekken met alle kernen en geloofsgemeenschappen. Want we gaan met elkaar in gesprek en we blijven met elkaar praten!

We hopen velen van u op woensdagavond 24 januari in Hengstdijk te mogen begroeten en ook in de vervolggesprekken in kernen en geloofsgemeenschappen.

pastoor Wiertz,
Cecile van Tiggelen (vicevoorzitter)