Hulst, 13 november 2023

Beste parochianen,

De huidige tijd is vooral moeilijk. Wereldwijd. We kunnen helaas niet veel bijdragen aan oplossingen voor de intense problemen in de grote wereld. We kunnen wél bidden!
Ook voor ons, mensen voor wie geloof en Kerk belangrijk zijn, is het een moeilijke tijd. Minder gelovigen, minder deelname aan het leven van de Kerk, minder financiële middelen, minder priesters, diakens, pastoraal werkenden. Het is allemaal zo anders dan dat het ooit was…

In het bisdom verzetten we bakens. We zijn dóór en mét de bisschop geïnspireerd door het initiatief van de missionaire parochie. Ons eigen geloof staat weer centraal. De vriendschap met Christus. Dit alles heeft in de afgelopen tijd ertoe geleid dat we ons ervan bewust zijn dat we in de parochies bisdom-breed wezenlijke veranderingen zullen moeten doorvoeren. Samen met de pastorale beroepskrachten willen het geloof vitaal houden. We moeten stappen zetten. Overal.

Over het zetten van deze stappen willen we met u allen spreken. Er is een route die we lopen. Waar moeten we aan denken? Wat is van belang? Wat denkt u?
Op woensdagavond 13 december willen we dit vanaf 19.30 uur aan u presenteren en met u bespreken. Hiervoor zijn o.a. Norbert Schnell (vicaris-generaal) en Leo Blom (econoom) vanuit het bisdom uitgenodigd. En we hebben in de persoon van Peter Joosse (bekend van Omroep Zeeland) een gespreksleider gevonden om ons op die avond te begeleiden.

In een moeilijke tijd, in een vreselijk moeilijke wereld, ook nog een moeilijke weg om te gaan in onze parochies. Maar we zijn beslist niet zonder hoop. We gaan in Zeeuws-Vlaanderen deze weg om het katholieke geloven present en vitaal te houden.
Want als er iets zeker is, dan is het dit: geloven gaat verder! Altijd!

Wij rekenen op u op 13 december in de r.-k. kerk van Terneuzen aan de Alberdingk Thijmstraat 2.
Inloop vanaf 19.00 uur. Einde avond om 21.00 uur. Wij zeggen: tot dan!

Namens het pastoraal team en de gezamenlijke parochiebesturen,
pastoor Wiel Wiertz