Beste mensen, op zaterdag 7 oktober werden we opgeschrikt door geweld dat diepe sporen nalaat. In het Midden-Oosten ontplofte een jarenlange vorm van samen-leven. Met hartverscheurende gevolgen voor heel veel mensen. Doden, gewonden, ontvoerden, getraumatiseerden, radeloze families, huis- en thuislozen. Angst, verdriet, haat, de oproep tot geweld. Radeloosheid. Wat kunnen wij doen. U en ik? Ik stelde die vraag aan het einde van een viering in de bedevaartkerk van Kapellebrug en het antwoord kwam onmiddellijk en spontaan. Bidden! Dat lijkt in een kerkelijke omgeving een gauw gevonden oplossing. Maar als je het laat bezinken, dan is dit precies wat we kunnen doen. En moeten doen. Elkaar opzoeken, elkaar kracht geven, delen wat ons allen bezighoudt, wat ons bedrukt. Zo samen komen en bidden voor de vrede vooral, bidden voor wijsheid, bidden voor de slachtoffers, bidden voor al de plekken in de wereld waar mensen in oorlog zijn, waar mensen lijden, bidden opdat wij elkaar nabij mogen zijn, wereldwijd, in Gods Naam ook. Zo samen komen, dat is wat wij kunnen en zullen doen. We zullen voor heel Zeeuws-Vlaanderen in een viering in de sfeer en stijl van Taizé, op 27 oktober om 19.00 uur samenkomen in de Emmaüskerk van Terneuzen. Iedereen is welkom. Echt iedereen, over alle grenzen heen, is welkom. Om elkaar tot steun te zijn, om samen te bidden, onze gedachten samen te brengen. Om te bidden voor de vrede vooral. Noteer alstublieft nu meteen al in uw agenda, in jouw agenda: 27 oktober 19.00 uur, Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen. Hoe meer bidders, hoe meer kracht. Rijd samen, probeer mensen om u heen te motiveren. Kom van alle kanten. Noteer het in uw agenda. Weet dat u welkom bent. En nodig. Want samen laten we zien dat we bidden om vrede.