230615 logo Aardenburg  bedevaartstadIn het kader van het Jubeljaar 750 jaar Aardenburg-Bedevaartstad is de eerstvolgende activitieit in het weekend van 12 en 13 augustus a.s. en op dinsdag 15 augustus
(Door onvoorziene en droevige omstandigheden is de uitstap op zondag 25 juni niet doorgegaan, wellicht zal deze nog op een ander tijdstip plaatsvinden.)

Op zaterdag 12 augustus is er de jaarlijkse openluchtviering op het Pastoor Willy Martens-plein voor de kerk. Deze viering is ondertussen een jaarlijkse traditie. De viering wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor Sint Caecilia. De voorganger is ieder jaar wisselend. We zijn dit jaar erg blij met de komst van voorganger priester Piet Vandevoorde. Hij is rector van de H. Bloedbasiliek van Brugge en tevens bisschopplijk gedelegeerde van het Bisdom Brugge (historisch zijn er vele banden tussen
Aardenburg en Brugge). De viering vangt aan om 19.00 uur en na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting.

Op zondag 13 augustus gaan we in het spoor van de Middeleeuwse processie. Dit is geen voettocht (zoals eerder aangekondigd) maar zal per fiets worden afgelegd. Deze tocht gaat in het spoor van de grote middeleeuwse processie met als tussenstop het vedronken dorp Hannekenswerve (ten noorden van het huidige Draaibrug). Tijdens de tocht worden er vele wetenswaardigheden verteld over de streek en de historie van de processie. En heel klein deel zal te voet worden gedaan, om toch een beetje het gevoel te hebben van de middeleeeuse processie. Onderweg wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje en is er volop gelegenheid tot ontmoeting. De tocht start om 13.30 uur in de Beekmanstraat (nabij de plaats van de oude Mariakerk). Er wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50 per persoon. U dient zich niet vooraf aan te melden. Iedereen is van harte welkom.

Deelname processie Brugge

Op dinsdag 15 augustus wordt er deelgenomen aan de Processie Onze Lieve Vrouw Blindekens in Brugge. Er zal door een groep worden deelgenomen aan deze
eeuwenoude processie, waarbij de staakmadonna en het vaandel uit Aardenburg worden meegedragen. Wenst u ook deel te nemen aan deze unieke processie.
Dat kan. Het zal een bijzondere ervaring worden. Let op: de groep kan bestaan uit maximaal 20 personen. Dus meldt u zich tijdig aan.
U kunt natuurlijk ook komen kijken naar de processie.

Geschiedenis
Het is een optocht die een 36 pond zware kaars van de kapel van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel via de oudste Brugse stadsdelen naar de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potteriekerk brengt. In 1304 beloofden de vrouwen van de Brugse ambachtslui dat zij jaarlijks een kaars zouden offeren als hun
zonen en echtgenoten heelhuids van de slag bij Pevelenberg zouden terugkeren. Twaalf meisjes brengen de kaars naar de kerk en komen achtereenvolgens langs de Sint-Salvatorskathedraal, de Steenstraat, de Markt, de Vlamingstraat, de Academiestraat, de Spiegelrei naar de Potterierei. De processie bewijst dat de Bruggelingen overtuigd waren dat ze een overwinning op het Franse leger hadden behaald.
Andere bronnen beweren dat Filips van Chieti en zijn Brugse strijdmakkers de belofte deden ieder jaar op 15 augustus en ten eeuwigen dage aan O.L.-Vrouw-van-de-Potterie een kaars van 36 pond te zullen offeren indien zij behouden naar Brugge mochten terugkeren. Zeker is dat graaf Robrecht van Béthune, na zijn terugkeer uit Franse gevangenschap in 1305, maatregelen nam om die belofte na te komen. Bij de Smedenpoort veranderde hij een huis voor arme reizigers tot een gasthuis voor blinden en belastte het blindeliedengasthuis ten eeuwigen dage tot het nakomen van die Brugse Belofte. Een document uit 1418 vermeldt dat de deken en de aanvoerders van het Onze-Lieve-Vrouwegilde en de verantwoordelijken van het gasthuis tot in de eeuwigheid elk jaar op 15 augustus een kaars van 36 pond zouden offeren. De bezittingen van het gasthuis stonden borg voor het uitvoeren van die belofte. Het gaat om een van de langst bestaande religieuze processies. Ze is bescheidener van opzet dan de H. Bloedprocessie en trekt uit om om 9.30 uur in de morgen. Jonge meisjes dragen de grote kaars binnen in de kapel van de Potterie, waar een gebedsdienst plaatsvindt. De Broederschap Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie verwelkomt er de deelnemers aan de processie, en meer bepaald de leden van de Broederschap Onze-Lieve-Vrouw van
Blindekens.

Meer info en aanmelden: via mail of via Marc Moens 06-51996052