Bijna alle parochiebesturen in het bisdom hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarmee geven de besturen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, en dat ieder zich in de parochie veilig kan voelen.

Zo is voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen (de Parochie H. Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie en de Andreasparochie) Daan Boonman aangesteld als vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers, beroepskrachten en anderen, die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. De vertrouwenspersoon biedt - onder strikte geheimhouding - een luisterend oor. Hij helpt om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. 230314 Daan BoonmanHij kan helpen bij het zetten van stappen die nodig zijn om weer op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Voor het goed functioneren van vertrouwenspersonen zijn ontmoetingen met collega's van belang. Daartoe organiseert het bisdom bijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen zijn geen lid van het parochiebestuur of van bestuurlijke commissies.

U kunt Daan Boonman bereiken via:
tel.nr.: 0115-696391 of
e-mail:

U kunt ook een brief schrijven naar: Parochiebureau t.a.v. Vertrouwenspersoon,
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen