230117 ReursOp 30 augustus 1947 werd pater Joop Reurs geboren in Monnickendam. Hij volgde zijn opleiding in Lievelde en Nijmegen. Op 8 september 1970 werd pater Reurs geprofest op het feest van Maria-Geboorte. Je kunt je eigenlijk geen betere dag voor je verbintenis met de paters maristen (in het Latijn 'Societas Mariae', afgekort SM) voorstellen dan het geboortefeest van Maria.

In 1974 is pater Reurs priester gewijd. Hij is werkzaam geweest in Uithoom en in het jongerenwerk te Zeeuws-Vlaanderen. Vervolgens werkte hij in Utrecht, IJsselstein en Weurt, waar hij pastoor was van 1992 tot 2003. In 2005 kwam Joop terug in Hulst en kwam te wonen bij de paters maristen aan de Zandstraat.

In 2008 kwam pater Reurs ook in beeld bij het parochieleven van ‘Groot Hulst’. Hij werd eindverantwoordelijke van de parochie en zijn aandachtsgebieden werden toen huwelijkscatechese en H. Vormsel.

Joop Reurs was een veelzijdig man. Vele mensen luisterden graag naar zijn preken. Naast zijn pastorale en bestuurlijke inbreng was hij ook sportief en zorgde mede voor de fietsroutes langs de Mariakapelletjes door oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (2008-2018).

Hij was bovenal een aimabele en dienstbare man en pastor. Sinds zijn emeritaat bleef hij met hart en ziel werkzaam als priester-assistent. Hij wandelde veel, afstanden waren geen bezwaar, ondanks of juist ingegeven door zijn diabetes. Hij voelde er zich goed bij.

Hij had voor iedereen een woordje klaar en kwam graag nog koffie drinken op het parochiecentrum, totdat zijn gezondheid dit niet meer toeliet. De laatste jaren sukkelde hij met zijn gezondheid en moest hij het priester-assistent-zijn met pijn loslaten. Alles werd moeilijk.

Wij kunnen hem alleen maar dankbaar zijn voor al het werk dat hij heeft gedaan en wat hij voor ons heeft betekend.

pastoor, parochiebestuur en pastores parochie H. Maria Sterre der Zee