221231 Tersy MaesOp tweede kerstdag is Tersy Maes overleden. Zij vertoefde al geruime tijd in de Blaauwe Hoeve op de afdeling Meander. Tot het laatst was zij betrokken op haar omgeving en ontving ze graag bezoek. Haar zwakke gezondheid maakte dat ze op 26 december is ingeslapen.

Tersy woonde oorspronkelijk in Heikant, waar haar vader een transportbedrijf runde. Zij volgde een opleiding in het onderwijs en stond geruime tijd voor de klas in Sint Jansteen. Toen haar vader overleed nam zij, samen met haar zus, het management van het bedrijf over en liet het onderwijs varen.

Na haar ‘pensionering’ werd Tersy lid van het parochiebestuur van de kern Hulst binnen de toenmalige Inter Parochiële Vereniging. Zij vervulde daar de rol van secretaris, maar was daarnaast ook nauw betrokken bij alle financiële zaken binnen de kern. In de pastorie in de Steenstraat had zij haar vaste kantoor in de kleine voorkamer naast de voordeur. Daar bracht zij vele uren als vrijwilliger door.

Met haar vele empathische talenten groeide ze uit tot een soort ‘moeder van de pastorie’. Iedereen kon bij haar zijn of haar hart luchten. Zij was een heel wijze vrouw, altijd meedenkend en meelevend, humoristisch, begripvol en vredestichtend.

Zij vervulde haar veelzijdige taak tot zij niet meer voldoende mobiel was. Zij trok zich terug in haar woning aan de Minnebrugstraat, maar bleef contact houden met het parochieleven, ook toen zij door lichamelijke ongemakken en invaliderende ongelukjes volledig immobiel werd.

Wij bewaren de herinneringen aan haar warme persoonlijkheid in ons hart en bidden voor haar zielenrust. Dat zij ruste in vrede.