logo parochies Zeeuws Vlaanderen
Hulst, 25 februari 2022

Beste parochianen,

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. Ook overige maatregelen worden versoepeld. Over de aanpassingen leest u meer in deze brief.

Overal in onze maatschappij komen er versoepelingen. Langzaam komt het leven, zoals we dat ruim twee jaar geleden leefden, weer terug. Of zoals we dat tijdens de pandemie noemden: ‘het oude normaal’ weer terug. We zijn allemaal blij en dankbaar voor de verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof te kunnen vieren. We weten en beseffen dat u naar dit moment hebt uitgekeken. Zo zijn er geen restricties meer op het aantal aanwezigen. U hoeft niet meer te reserveren.

Maar tegelijk weten we allemaal dat de pandemie nog niet voorbij is. De basismaatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie in onze gebouwen en bij onze activiteiten blijven gehandhaafd:

  • handen ontsmetten bij binnenkomst; geen hand geven bij de vredewens;
  • hoestscherm en pincet moeten niet meer gebruikt worden;
  • Wel moet degene die de communie uitreikt de handen op voorhand goed reinigen;
  • collectes bij de uitgang.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten, die kunnen wijzen op corona, blijft natuurlijk gehandhaafd.

Het gebruik van wijwater is weer toegestaan. Ook het koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. Zo kunnen we allemaal samen, in onderlinge saamhorigheid, de activiteiten in onze parochies weer oppakken. Want dat is onze gezamenlijk weg die we als gelovigen gaan. We moeten ervoor zorgen dat we veilig kunnen samenkomen, dit tijdens de vieringen, maar ook tijdens vergaderingen, catechese, cursussen, bijeenkomsten, koffie drinken, repetities….. En laten we daarbij rekening houden met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen!

Laten we zo eensgezind en positief de veertigdagentijd in gaan, een periode van boete, vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. Het feest van de opstanding en verrijzenis van onze Heer!

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz