logo parochies Zeeuws VlaanderenHulst, 22 december 2021

Beste parochianen,Afgelopen zaterdag heeft ons demissionaire kabinet, na het advies van het OMT, een extra persconferentie gehouden en een algemene lockdown afgekondigd tot en met vrijdag 14 januari 2022. De bisschoppen hebben daarna ook besloten tot verdere aanscherping van de maatregelen.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de r.-k. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘”Maar” vragen de bisschoppen, “laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.”

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximum aantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Dit met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. Voor de vieringen van Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar geeft dit voor de kerken waar vieringen zijn, de volgende aantallen:

H. Maria Sterre der Zee
 
Parochie H. Andreas
 
Elisabeth-parochie     
Boschkapelle 40   Kloosterzande 50   Aardenburg 60   Philippine 50
Clinge 45   Koewacht 50   Oostburg 54   Terneuzen 50
Hulst 50   Nieuw Namen 50         Zuiddorpe 40


Het reserveren, zoals dat voor de kerstvieringen al noodzakelijk is, wordt weer verplicht voor alle vieringen. Vanaf zondag 2 januari 2022 schalen we opnieuw af naar één viering per parochie. Om het voor iedereen duidelijk te houden, is deze viering steeds in dezelfde kerk: Aardenburg (9.15 uur), Terneuzen (11.00 uur) en Hulst (11.00 uur). Pastoor Wiertz en kapelaan Romero zullen afwisselend voorgaan in de eucharistievieringen.
Voor wat de koorzang betreft, grijpen de bisschoppen terug op de eerdere maatregelen: er mag voorzang zijn door één cantor of door maximaal vier zangers/koorleden.

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. We hanteren daarvoor in onze kerken de aantallen, op veilige afstand, zoals we die al eerder hebben gecommuniceerd:

H. Maria Sterre der Zee
 
Parochie H. Andreas
 
Elisabeth-parochie     
Boschkapelle 40   Kloosterzande 55   Aardenburg 60   Philippine 75
Clinge 45   Koewacht 55   Oostburg 54   Terneuzen 70
Hengstdijk 45   Lamswaarde 33   IJzendijke 26   Zuiddorpe 40
Heikant 45   Nieuw Namen 64   Breskens 30      
Hulst 100         Schoondijke 30      
            Biervliet 30      


Voor alle kerkelijke bijeenkomsten anders dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten, Driekoningen zingen, enzovoorts, plaatsvinden.
Wanneer kerken opengesteld worden voor bijvoorbeeld een bezoek aan de kerststal, dan gelden alle basisregels. Openstelling na 17.00 uur is niet toegestaan. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft natuurlijk gehandhaafd.

We staan met de maatregelen en de besmettingen op hetzelfde niveau als vorig jaar met Kerstmis. De geboorte van Christus, onze Verlosser, kunnen we, ondanks de maatregelen, op veel manieren vieren. De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt nog belangrijker. Voor iedereen die geen plaats meer kan reserveren: vier thuis mee! In samenwerking met Omroep Hulst heeft het pastoraal team een kerstviering opgenomen, die u via Omroep Hulst (Deltakanaal 112 en KPNkanaal 1435) kunt bekijken. De uitzending is op kerstavond om 19.00 uur, met herhalingen om 22.00 uur, en op 25 en 26 december telkens om 11.00 en 19.00 uur. Kijkt u ook eens op de website www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!

Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz