Hoe geven we de Kerk vorm na tijden van corona? Met een onderzoek onder kerkgangers in Nederland wil Actie Kerkbalans antwoord krijgen op onder andere deze vraag. De afgelopen twee jaar hebben kerken massaal geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor Kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerkgangers eventueel graag behouden voor de toekomst?

Namens Actie Kerkbalans startte onderzoeksbureau Citisens op 18 oktober jl. een grootschalig onderzoek onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2000 kerken werd gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij het Kerk-zijn beleven en specifiek beleefd hebben in tijden van lockdown.

Toekomst van de kerk
Actie Kerkbalans voert ieder jaar een onderzoek uit onder kerkgangers naar de betrokkenheid bij hun plaatselijke kerk. De antwoorden geven inzicht in de rol van de Kerk voor christenen vandaag en in de toekomst. In de vragenlijst van dit jaar ligt de nadruk met name op de Kerk van de toekomst. Hoe geeft kerkelijk Nederland de Kerk van de toekomst vorm, ook met het oog op de veranderingen door corona? In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat hun Kerk of zijzelf hebben geleerd in tijden van lockdown en wat zij daarvan wel of niet zouden willen behouden voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vieringen en diensten via livestream of het digitaal onderhouden van contact met leden. Kerkgangers wordt ook gevraagd waarin de Kerk wat hen betreft vooral moet investeren voor de komende jaren.

Geven voor de Kerk
Naast Kerk-zijn in coronatijd en de toekomst van de Kerk komt in het onderzoek ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans zelf aan bod. Met de Actie Kerkbalans komen de genoemde vier kerkgenootschappen ieder jaar samen in actie om leden om een financiële bijdrage te vragen voor hun eigen plaatselijke kerk. Kerken krijgen geen subsidie en daarom zijn deze inkomsten nodig om aan het Kerk-zijn invulling te kunnen geven. Kerkgangers krijgen in het onderzoek ook de vraag voorgelegd wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze hun plaatselijke kerk al dan niet financieel steunen. Dit geeft deelnemende parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie onder hun leden leeft.

Kerkleden kunnen meedoen aan het onderzoek via deze link: www.gevenaandekerk.nl.