19 oktober 2021

Beste parochianen,

Op de laatste dag van mijn benoeming in Zeeuws-Vlaanderen schrijf ik u deze brief vanuit het Brabantse land. Morgen start mijn nieuwe benoeming, gevolgd door de installatie als pastoor van de H. Catharinaparochie op zondag 24 oktober 2021.

Na mijn eerste drie mooie jaren in het parochiepastoraat in de regio Alphen-Gilze vond de bisschop het tijd dat ik mijn vleugels ging uitslaan en vroeg mij te gaan naar dat ‘Landje apart’. Toen de bisschop mij in 2018 vroeg om naar Zeeuws-Vlaanderen te gaan heb ik direct mijn jawoord gegeven. Ik was net 40 jaar geworden en zo dacht ik “na 40 jaar woestijn, volgt nu het beloofde land, het land van melk en honing”.

Nu drie jaar later kan ik deze gedachte helemaal bevestigen. Een landje apart, een landschap om u tegen te zeggen. Ik ben heel dankbaar voor de ontmoeting met u, met zoveel goede mensen van Zeeuws-Vlaanderen en van de overkant.

Ik dank u voor uw geloof en het vermogen hierin te groeien. Ik dank u voor de liefde, die bijzonder tot uiting kwam in uw gastvrijheid. Ik dank u voor het vertrouwen, dat u mij liet delen in uw leven. Naast geloof en liefde is er natuurlijk de hoop, die ik in de jaren zag toenemen. Wij zijn mensen van de hoop. En het is deze hoop die de deur naar het geloof altijd op een kier zet, ook al is deze om wat voor reden dan ook gesloten.

Wat ik u wil vragen is voor mij te bidden en voor de parochianen die aan mijn zorgen worden toevertrouwd. Weet ook dat ik voor u blijf bidden.

Ik wens u en mezelf toe dat we steeds weer bereid zijn om elkaar de ruimte te geven om onze persoonlijke band met Christus te vernieuwen en te verdiepen. En dat we ons altijd weten te verheugen over andermans talenten. “Hij moet groter worden en ik kleiner” (Joh. 3, 30). Als we vanuit Christus vertrekken en naar Christus toegaan, zullen we elkaar altijd vinden. Laat elkaar niet los, samen vormen wij het ene lichaam van Christus.

In de afgelopen weken zijn veel mooie woorden gesproken, woorden waar ik stil van word en dankbaar voor ben. Dankbaar omdat God mij heeft geroepen om zijn weg te gaan, om los te laten waar ik nog aan vast zat, om onbekende wegen te gaan, door Jezus te volgen en zo altijd-iemand-anders-tochtgenoot te mogen zijn. Dank u wel, ik wens u vrede toe en alle goeds,

kapelaan Jochem van Velthoven

Aanstaande zondag 24 oktober om 10 uur wordt Jochem van Velthoven in de basiliek Sint Jan te Oosterhout als pastoor geïnstalleerd. Iedereen is van harte welkom. We zullen getuige zijn van de overhandiging van de sleutels van de basiliek en van de andere rituelen behorende bij de installatie. Graag tot ziens op 24 oktober om 10.00 uur.