foto Karel Lansu

210719 Kermismaandag Clinge 2021Half juni… ondanks dat er heel wat versoepelingen werden aangekondigd, bleef ook in de kerken de 1,5 m. afstand van kracht. Dit betekende dat ook dit jaar de drukbezochte viering op kermismaandag in Clinge niet kon doorgaan. Maar ook nu wilden we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan en zochten we naar een alternatief. Pastor Katrien Van de Wiele, die dag ingeroosterd voor Clinge, werd benaderd en samen met haar werd bekeken wat we eventueel in de buitenlucht zou kunnen doen. En iemand die Katrien een beetje kent, weet dat zij al gauw met een voorstel komt aanzetten. Omdat zo’n gelijke bijeenkomst ook in Graauw en Sint Jansteen gepland stond, eveneens met haar als voorganger, werd ons een kant en klaar programma aangereikt. En zo vond op ingetogen wijze op het afscheidsplein en grasveld achter de kerk een dienst plaats. Gedichten, een lezing en muziek door de plaatselijke fanfare 'Weldoen door Vermaak' wisselden mekaar af. De voorbeden maakten het mogelijk extra aandacht te besteden aan de overledenen van het afgelopen jaar, waarvoor bij het afroepen van hun naam een kaarsje werd ontstoken. Ook gevraagde intenties werden hierin opgenomen. Na afloop werden de graflichten, die de bezoekers bij aankomst hadden ontvangen, aangestoken en kon iedereen deze bij het graf of urne van hun nabestaande plaatsen. Hierop volgde het zegenen van de graven. Katrien nam ruim de tijd om hiervoor het hele kerkhof rond te gaan.

Uiteraard kon dit alles alleen maar doorgaan bij droog weer. Bij felle regen zou deze bijeenkomst letterlijk in het water vallen. En was het in Graauw een kletsnatte ochtend, in Clinge was heel de tijd de zon van de partij, zodat ook dit jaar op kermismaandag zo’n 150 aanwezigen de kans kregen om op gepaste wijze hun dierbare overledenen te herdenken.

Katrien en leden van de fanfare… heel veel dank voor jullie medewerking aan dit samenzijn.

Annemie de Loos