Iedere dinsdagochtend om 10 uur komen we in de kerk van Clinge met de gebedsgroep bijeen om een uurtje te bidden en te zingen. Iedereen is vrij om hardop mee te bidden al is dat zeker niet verplicht. Vóór de bijeenkomst wordt een roepingenkaars aangestoken voor de priesters, die wij dragen in ons gebed.

Om u een idee te geven hoe dit uur wordt ingevuld, een kort overzicht:

  • Wij komen samen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
  • We starten met het bidden om de heilige Geest met gebed en enkele liederen.
  • Daarna zingen we een lied tot/voor Maria, onze hemelse moeder.
  • Vervolgens gaan we over in lof en dank tot God met gebed en liederen.
  • Hierna lezen we het evangelie van de dag, waarna een korte stilte om te proberen in te zien wat God ons in het evangelie wil zeggen; iedereen mag dit naar voor brengen, niet in discussie, maar al biddend.
  • We vervolgen met de voorbeden. Ieder die wil brengt zijn/haar voorbede naar voren. Ook denken we aan de gebeden, die de mensen ons toevertrouwen in de gebedenbus. Elke voorbede krijgt als antwoord: “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons”.
  • We sluiten af met het bidden van een Onzevader en een Weesgegroet.
  • Als vast slotlied zingen we: “Houd ons tesamen Heer”.

210530 Gebedsgroep de BronElke eerste dinsdag van de maand wijken we even van dit programma af. Die ochtend gaat iemand van het pastoresteam in een viering voor, gevolgd door aanbidding van het Allerheiligste (voor hen die dat willen).

Na het bidden drinken we nog even samen koffie. Helaas is dat nu door de coronamaatregelen nog niet mogelijk.

Iedereen is altijd van harte welkom!

Bernadette Luijcks-Hemelsoet