Handen en voeten geven aan je relatie met Christus


Je bent jong en je bent katholiek en dat is niet vanzelfsprekend in een land als Nederland, waar het merendeel van de mensen anders in het leven staat. Om authentiek het geloof te beleven te midden van zoveel andersdenkenden, is het belangrijk dat je het geloof goed leert kennen en goed probeert eigen te maken.

Een heel belangrijke dimensie van het katholieke geloof is dat het niet draait om een idee, een boek of een organisatie, maar om een relatie en wel met Jezus Christus. Hij wil heel graag een persoonlijke en unieke relatie met jou aangaan.

Maar hoe kan dat als je Hem niet kunt zien, als je Hem niet kunt aanraken, als je Hem niet kunt horen? Althans, niet zoals je omgaat met je moeder of met een goede vriend... In deze cursus zal je ontdekken hoe je handen en voeten aan jouw relatie met Christus kunt geven. Je zult ontdekken dat je Hem wel degelijk kunt zien, kunt aanraken en kunt horen. En dat die relatie met Jezus het mooiste is wat er bestaat.

Onderwerpen van de cursus:

  • Jezus wil jou ontmoeten in jouw dromen en idealen.
  • Jezus wil jou ontmoeten in de stilte van het gebed.
  • Jezus wil jou ontmoeten in de vrijheid van de liefde.
  • Jezus wil jou ontmoeten in jouw offer en in zijn Offer.
  • Jezus wil jou ontmoeten met lichaam en ziel.
  • Jezus wil jou ontmoeten in jouw relaties.
  • Jezus wil jou ontmoeten samen met Maria

De cursus is gratis, duurt ruim een uur en wordt gegeven vanaf 10 mei op zeven achtereenvolgende maandagavonden van 20.00-21.15 uur.

Actie:
Voor iedereen die zich op tijd aanmeld en de cursus afmaakt krijgt het boek "Voor de Christen die mens wil zijn" van Paul Graas gratis (link naar het boek: https://betsaida.org/product/voor-de-christen-die-mens-wil-worden/). Actie duurt zolang de voorraad strekt.

Meer informatie: zie http://jongkatholiek.nl/agenda/webinar-je-relatie-met-jezus-vormgeven/