200318 bericht van de Ned bisschoppen

Er kunnen geen openbare vieringen worden gehouden in de Goede Week en op beide paasdagen.