200221 opening parochiecentrumHet is zover!
Het nieuwe parochiecentrum in de voormalige winkel van Jetty's is 'klaar voor gebruik'!
Op 29 februari 2020 om 14.00 uur zwaait de deur feestelijk open.
We hopen u - jou - en velen daarbu en vanaf dat moment gastvrij welkom te mogen heten.
Zo maar, of voor alle kerkelijke aangelegenheden:
     Parochiecentrum
     Steenstraat 9
     4561 AR Hulst

Parochie H. Maria Sterre der Zee
tel: 0114 - 745000
e-mail bestuur:
e-mail pastoraal team:
website: www.rk-kerk-ozvl.nl