Evenals vorige jaren wordt in de veertigdagentijd op uitnodiging van de zusters Maria Stella Matutina door de parochies in Zeeuws-Vlaanderen een bezoek gebracht aan het klooster te Dordrecht en met hen de dag doorgebracht. Dit jaar vindt het bezoek plaats op maandag 23 maart aanstaande. Vertrek vanaf de kerk in Terneuzen is gepland om 9.00uur en de terugreis om 16.00 uur. In de kosten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Kapelaan Jochem van Velthoven is begeleidend priester.

U kunt zich voor deze dag opgeven bij George en Marleen Gernaert, Diamantsingel 14, 4533 AV Terneuzen tel. 0115-617673 e-mailadres