Wanneer:

zondag 1 maart

God speelt in op elke fase van ons onderweg zijn naar Hem.

In geloof, hoop en liefde mogen wij, Christenen, omgaan met iemand: God ontmoeten wij van persoon tot persoon. Daar komen persoonlijke voornaamwoorden aan te pas. Martin Buber, Joods gelovige en denker, wijdde daaraan een prachtig boek onder de titel: ich und du. Ja, daar zit de kern: ik en gij. Maar om die kern te benaderen moeten wij een lange levensweg afleggen. Als baby ken ik nog geen onderscheid tussen ik en de ander. Als peuter ontdek ik mijn ikkigheid als spil waar alles om draait, en beschouw de ander slechts als een verlengstuk van mij. Als opgroeiend kind ga ik een wij vermoeden waarbinnen ik en de ander zich op elkaar afstemmen. Als puber ervaar ik de dramatiek tussen ik en de ander. Als volwassene kom ik toe aan een ik-anderrelatie. Maar wacht God op ons totdat we eindelijk zover gekomen zijn? Nee, God speelt in op elke fase van ons onderweg zijn naar Hem. Wij wagen het met God,omdat God het waagt met ons!

Inleider: Pieter van Ginneken

zondag 8

zondag 8 maart

Liefde, een helende kracht

We gaan uit van de ervaringen van Paulus en zijn conclusies daarop. Paulus was een zeer ontwikkelde maar ook fanatieke jood wat blijkt uit zijn aanvankelijke optreden tegen de aanhangers van de in zijn ogen ketterse en afvallige Jezusvolgers. Na zijn ervaringen in Damascus wordt hij een evenzeer gedreven volgeling en aanhanger van de nieuwe messiaanse beweging. Het is voor hem een nieuwe wereld waarin andere wetten en regels gelden, maar waarin wel een zeer grote plaats voor de liefde onder mensen moet zijn. Dit liefdesgebod komen we doorheen de hele bijbel tegen en is niet exclusief voor de Jezusvolgers. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met het tweeledige gebod om God en naaste lief te hebben? In onze tijd van individualisering en 'win-win-relaties' gaat de liefde tussen mensen steeds belangrijker worden; comunitycare en mantelzorg zijn veel gehoorde termen. Hoe en waarom geven we daar inhoud aan? Daarvoor gaan we ook te rade bij de encyclieken van de pausen Benedictus en Franciscus.

Inleiders:
ochtend: broeder Nico Boere
                middag: Franck Ploum

zondag 15 maart

Bach en de goddelijke deugden

Voor de Veertigdagentijd gaat onze aandacht ditmaal uit naar de plaats van de 3 goddelijke deugden en vergeving in ons leven. Ook vergeving, want vergeving is liefde ontvangen als we zelf vergeving verkrijgen en liefde geven als we anderen kunnen vergeven.
Liefde staat hier voor barmhartig zijn, zowel voor ons zelf als voor anderen. Uit deze liefde mogen we de hoop putten en er ook in geloven dat we in Gods handen zijn, geschreven staan in de palm van zijn hand en dat Hij ons trouw blijft. Dit fundamenteel christelijk besef zien we even sterk bij katholieken als protestanten. Deze thematiek komt vooral heel sterk tot uiting bij Luther. En via hem ook bij Bach. Die heeft er dan ook meerdere cantates aan gewijd. Onze keuze is gevallen op “Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht” (BWV 105) en Barmherziges Herze der ewigen Liebe (BWV 185). Samen willen wij stilstaan bij de overweging van deze teksten en de manier waarop die door Bachs muziek extra zijn uitgediept.

Nb. Als U de muziek met een partituur wilt volgen, laat dat dan even weten bij uw aanmelding.

Inleider: br. Theo Eijkhoudt

zondag 22 maart

Groen is de kleur van…

Een dag waarop we met een groene bril naar geloof, hoop, liefde en vergeving gaan kijken. Want is groen alleen de kleur van de hoop? Marjan Bosch van De Huijberg, overburen en partners van de Broeders van Huijbergen, neemt ons mee op een kleine pelgrimage langs deze grote woorden. Vanuit het verlangen om goed te zorgen voor de toekomst van de aarde zullen we misschien wel nieuwe ontdekkingen doen waarmee je thuis ook verder op pad kunt. Met teksten en symbolen, binnen en buiten, door hoofd, hart en handen.

Inleider: Marjan Bosch

Programma van de dagen:

  9.30 uur 
10.15 uur
10.45 uur
12.30 uur
13.45 uur
15.00 uur
15.15 uur
 eucharistieviering (optioneel)
 koffie met de broeders
 inleiding en gesprek 1
 warme maaltijd en pauze
 inleiding en gesprek 2
 meditatieve afsluiting
 koffie met de broeders (optioneel)


Locatie:
Broederhuis Ste.-Marie, Boomstraat 7, 4635 CX Huijbergen

Kosten:
€20,- per bezinningsdag (incl. maaltijd en koffie)
€65,- bij deelname aan alle vier de dagen

Inschrijven:

receptie broederhuis: 0164 – 642 650 (uiterlijk donderdag voorafgaand i.v.m. maaltijd voorbereiding)

Informatie:
Br. Bram Hommel –
Franck Ploum – / 06-48713792
website: www.broedersvanhuijbergen.nl