191230 Interactieve leesgroep boekbespreking Het Sint Franciscuscentrum organiseert vanaf januari 2020 een zestal interactieve avonden in Terneuzen waar het boek van Father James Malon ‘Als God renoveert’ zal worden besproken door Kapelaan Jochem van Veldhoven. Aanleiding is de conferentie ‘De missionaire parochie. Als God renoveert’ op 24 en 25 maart 2020, waar de schrijver van het boek hoofdspreker zal zijn.
Kapelaan Jochem van Velthoven gaat in het nieuwe jaar een zestal avonden verzorgen over het boek “Als God renoveert”, door middel van interactieve bijeenkomsten.

Wanneer en waar
De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavonden14 januari, 25 februari, 17 maart, 21 april, 26 mei en 9 juni 2020 van 19.30 – 21.30 uur in de zaal van de  r.-k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen.

Gaat u mee op weg in het voetspoor van Jezus?
Het doel van deze leesgroep avonden is om samen te leren hoe we leerling van Jezus kunnen worden, zijn en blijven. De inzichten uit deze bijeenkomsten kunnen we vervolgens toepassen op de situatie in onze eigen parochie.

Voor wie
Alle parochianen en geïnteresseerden uit het gehele bisdom zijn hiervoor uitgenodigd en in het bijzonder de parochianen uit de provincie Zeeland.

191230 als god renoveertHet boek
In het boek vertelt father Mallon hoe hij en zijn team in hun parochie een cultuuromslag hebben gemaakt van een parochie die verkeerde in een situatie van krimp en onderhoud naar een situatie van groei en bloei.
Het boek bevat een analyse van de moeilijke situatie waarin de westerse Kerk zich bevindt, een bezinning op de identiteit van de Kerk en stelt vervolgens ook een weg voor naar de toekomst.

Gaat u mee op weg in het voetspoor van Jezus?

De bijeenkomsten zijn gepland op:

  • 14 januari
  • 25 februari
  • 17 maart
  • 21 april
  • 26 mei
  • 9 juni

De avonden beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur.
We hopen u allen te zien op deze inspirerende avonden.
U kunt zich aanmelden bij :
Bianca Ivens d.m.v. een mail te sturen naar
Of per telefoon op maandag, woensdag of vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur

Aanschaf van het boek
Het boek in het Nederlands ‘Als God renoveert’ is in november 2018 verschenen bij Adveniat en daar te bestellen via deze link.

Aanmelden en kosten
U kunt u aanmelden via het inschrijfformulier op de website van het Sint Francicuscentrum. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom