Anton de Kort
50 jaar kerkmusicus

191210 Uitnodiging jubileum Anton de Kort

De besturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee en van de Cantorij der Basiliek nodigen u van harte uit op de viering ter gelegenheid van dit jubileum.
Samen met zijn koor de Cantorij der Basiliek zal Anton de Kort de eucharistieviering opluisteren en na afloop nog een mini-concert verzorgen.
Aansluitend is er een receptie en bent u in de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren:

op zondag 19 januari 2020
in de H. Willibrordusbasiliek Hulst
om 11.00 uur eucharistieviering
en om 12.30 uur mini-concert in de koorkerk en aansluitend receptie.

Graag nodigen we u uit om uw persoonlijke verhaal of herinnering te delen via het receptieboek. Dit kan ook digitaal per e-mail aan: