191203 Lessons en carrols

Van beestenboel tot mensenbond

Dienst van Lezingen en Liederen
Philippine 15 december 2019 om 15.30 uur

Zeeuws-Vlaams Kamerkoor onder leiding van Pascal Lestaeghe Erwin Neve, orgel
voorgangers:
pastor Wiel Wiertz, Hulst
pastor Ad van Loveren, Philippine