De Midden Zeeuws-Vlaamse Elisabeth-parochie wil van harte een Kerk zijn voor iedereen: een veelkleurige gastvrije Kerk, waar de blijde boodschap van Jezus wordt gevierd en geleefd, in tekenen van liefde, mededogen en verdraagzaamheid. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De verdeeldheid tussen behoudende en vernieuwende gelovigen in de rooms-katholieke Kerk is zeer voelbaar, zoals recent nog bleek uit de reacties op de Amazonesynode, waar een ruime meerderheid van de bisschoppen zich uitsprak voor het onder voorwaarden toelaten van gehuwde mannen tot het priesterschap en van vrouwen tot de diakenwijding. Diezelfde verdeeldheid tussen behoudend en vernieuwend wordt ook in parochies ervaren. Het Comité Elisabethdagen dat de jaarlijkse parochiedagen organiseert, voelt zich zeer geroepen om die verdeeldheid bespreekbaar te maken.

191105 Elisabethparochie zoekt weg in de verdeeldheidOp 8 november zal Marc Van Tente een lezing houden met de titel: ‘Wat brengt ons samen? Leerlingen van de Weg’. Marc Van Tente is missionaris oblaat, voormalig docent dogmatische theologie bij het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Brussel (Ganshoren). Op 10 november is de Elisabethviering, waarbij Taizé-liederen uitnodigen tot vredevolle samenzang. Het Comité hoopt dat de lezing en de viering perspectief mogen geven op wie en wat gelovigen samenbrengt.

Programma Elisabethdagen 2019
Inloop 16.30 uur, aanvang lezing 17.00 uur, gelegenheid voor vragen en gesprek 18.00 uur, gezamenlijke maaltijd 18.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom! Graag aanmelden met het oog op de catering: of telefonisch: 0115 616006.

Zondag 10 november: Elisabethviering – Emmaüskerk – TerneuzenAanvang eucharistieviering: 10.30 uur, inzingen vanaf 10.15 uur. Tijdens de viering is er voor kinderen tussen vier en twaalf jaar kindernevendienst.

Meer informatie: www.eparochie.nl