191104 Remembrance Day 75 jaar bevrijding Op 10 november zal er een bijzondere dienst in de Hof te Zandekerk in Kloosterzande (Willem de Zwijgerlaan 2) worden gehouden.

In samenwerking met Stichting Oorlogsgraven “Commonwealth’’ en de protestantse gemeente Oosthoek wordt er aandacht geschonken aan ‘Remembrance Day’, waarbij wereldwijd het einde van de Eerste - maar vooral in onze context van Zeeuws- Vlaanderen - de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht.

Aan deze dienst wordt o.a. medewerking verleend door em. predikant ds. Pieter Overduin, door mw. Ilse Thuy van de genoemde stichting, door Burgemeester Jan-Frans Mulder en het koperkwintet. Er zullen in deze dienst ook enkele buitenlandse gasten aanwezig zijn, die op de dag ervoor aanwezig zijn bij de onthulling van het nieuwe oorlogsmonument bij Paal (locatie ‘t Schor). Het betreft hier de neergeschoten bommenwerper in Saeftinghe, (d.d. 19/20 febr. 1944), waarbij 7 bemanningen het leven lieten (Deze bijeenkomst op zaterdag 9 november begint om 13.45 uur, Havenstraat 54, Graauw..

Enkele momenten uit de Remembranceday dienst:

In het gedachtenis gedeelte van de dienst op 10 nov. zullen ook enkele andere voorvallen uit de oorlog worden gememoreerd, zoals het verblijf van de Engelse soldaten in 1944 in de toenmalige hervormde kerk en het verhaal over nog enkele personen die het leven lieten in de oorlog of slachtoffer werden.

Afsluitend zullen de namen worden genoemd van alle gevallenen uit de voormalige gemeente Hontenisse. Dit alles in het kader van de herdenkingen rond 75 jaar bevrijding in dit deel van ons land. Bijzonder om dit zo met elkaar te gedenken in deze maanden op verschillende plekken van Zeeuws-Vlaanderen en nu ook in het oostelijk deel. Na afloop van de dienst zal een krans worden gelegd bij de drie oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats te Kloosterzande (zie foto). Er is voor deze dienst een liturgieboekje beschikbaar met historisch materiaal uit de 2e Wereld Oorlog. De kerk is om half tien open.
Informatie tel. 0114- 68 33 60

De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie/thee drinken en gelegenheid om een kleine expositie te bekijken.