190114 lezing pastor Ignace DHertEen pleidooi voor liefde, vrede , gerechtigheid en harmonie.

Ignace D’Hert, pastor in de Andreasparochie, heeft in het Tijdschrift voor Geestelijk Leven een prachtig bezielend verhaal geschreven over de betekenis van levensbeschouwing en geloof voor mens en maatschappij. Hij presenteert in dit artikel wat het ten diepste wil zeggen als ieder mens in de palm van Gods hand staat geschreven. Hij vertelt hoe de moderne mens met zijn levensbeschouwing probeert zijn plek te vinden in deze wereld. En hoe die zoekende mens zo ook betekenis geeft aan zijn bestaan. Zo pleit Ignace voor een harmonieuze wereld vol liefde, die met vallen en opstaan wordt gerealiseerd door en voor kwetsbare mensen. Laat u verrassen door de scherpzinnige inzichten van Ignace D’Hert, wanneer hij op basis van dit artikel een lezing houdt op 22 januari 2019 in Perron Zuid- Oost. (Stationsstraat 5 Axel)  U bent welkom vanaf 19.00u. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.45 uur, Graag aanmelden via voor 15 januari.