kerkbalansEn weer zijn we een jaar verder. En weer richten wij ons, zoals in zovele parochies ook, zoals zelfs in andere Kerken, op het financiële aspect van Kerk-zijn. Want, zo is het nu eenmaal: een goede financiële ondergrond is onontbeerlijk.
Is dat waar het om gaat in de Kerk? Natuurlijk niet. Kunnen we zonder? Beslist niet. Waar het om gaat en waar we ons voor inzetten; ik maak hiervoor gebruik van een nieuwe indeling waarvan ik onlangs hoorde.

Sacramentele dienstwerk
Alles rondom het sacramentele dienstwerk: van doop tot bediening. Op allerlei momenten hebben gelovige mensen behoefte aan de sacramentele aanwezigheid van Christus. Vanuit de parochie maken wij dat mogelijk. In voorbereiding en uitvoering.

Bezoekwerk
Een tweede pijler is het bezoekwerk in haar grote verscheidenheid. Op allerlei momenten en ook zo maar, ongericht. Als u daar behoefte aan heeft, als u contact wil met ‘iemand van de Kerk’, moet u dat kunnen laten weten. En dan zal er iemand zijn.

Vernieuwend pastoraat
Het derde aandachtspunt van de parochie in deze tijd is alles wat we samenvatten als ‘vernieuwend pastoraat’. Daaronder vallen diaconie en caritas; alle aandacht voor de samenleving. Alle aandacht voor de mens in nood, voor de mensen aan de rand van de samenleving.
Daaronder valt alle kerkopbouw. Hoe bouwen wij een parochie die sterk is en de tegemoet kan. Hoe gaan we om met onze kerkgebouwen. Hoe richten we onze parochie in. Hoe verbreden en vergroten wij de betrokkenheid. Welke onverwachte en verrassende initiatieven zien we en durven we te initiëren. Hoe werken we samen met de andere Kerken. Met hen die niet kerkelijk gebonden zijn.

Kortom, veel mogelijkheden, veel uitdagingen. We hebben volop werk. Werk dat het pastorale team vanaf 1 januari 2019 in directe verbondenheid met de collega’s uit de twee andere parochies in Zeeuws-Vlaanderen onderneemt.
Kortom, u ziet het. Er is veel te doen. Er is veel enthousiasme. Zoals eerder gezegd: het financiële fundament is daarvoor onontbeerlijk. Mogen wij ook nu op u rekenen? Voor eenzelfde bedrag als verleden jaar? Of mag het misschien een iets verhoogde bijdrage zijn.
Dank voor uw vertrouwen. Voor uw bijdrage. Dank voor uw aandacht.

pastoor Wiel Wiertz