181011 concert de coloresDe Parochie H Andreas organiseert in het kader van de naamdag van onze parochie een concert.
Iedereen is van harte welkom bij dit concert dat gegeven wordt in de H. Eligiuskerk te Oostburg op

zaterdag 1 december 2018 om 16.00 uur.

De Coleres kiest voor geëngageerde liederen: over stilte en schoonheid, over weerbaarheid en tegenstroom, over verzet en verzoening, over verdrietveerkracht  en over vervulling, over vredevol samenleven...

Wij vragen een entreeprijs van € 5,-.
Wat krijgt u hiervoor: een prachtig concert van De Colores en na afloop een glaasje rode/witte wijn of jus d’orange.  

U kunt uw plaats á € 5,- p.p. in de kerk reserveren via het Pastoraal Centrum te Oostburg, St. Eligiusplein 17. E: . T: 0117-453374 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur op werkdagen);  rekeningnummer: NL 83 RABO 0323 482 988 t.n.v. Parochie H. Andreas o.v.v. De Colores.

Informatie over het koor: www.decolores.be