180306 geloof in kunst

Voormalig vicaris generaal Vincent Schoenmakers zal samen met diaken en archivaris van het bisdom, Frank van Gerven, vier maal in het parochiecentrum van Terneuzen alsook, de vijfde keer, in de kerk van Zuiddorpe, bijeenkomsten onder de titel ‘Geloof in kunst’ verzorgen.

Initiatiefnemer is het Sint Franciscuscentrum, in samenwerking met het vicariaat Middelburg.

De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagen 26 september, 3 oktober, 10 oktober en 17 oktober in het parochiecentrum te Terneuzen, Alberdingk Thijmstraat 2, van 19.30 - 21.30 uur.

De laatste, vijfde, bijeenkomst vindt plaats in de kerk van Zuiddorpe, op woensdag 31 oktober van 14.00 - 17.00 uur.

 

Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?

Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Speciaal nodigen wij de mensen uit, die op de een of andere wijze betrokken zijn bij een kerk. Mensen die de openstelling van het kerkgebouw verzorgen, mensen die de kerk schoonhouden, kosters, kerkwachten, leden van bloemengroepen, technische mensen.

Maar daarnaast kan eenieder met belangstelling deelnemen.

 

Inhoud van de bijeenkomsten.

“Mensen leven voor een belangrijk deel van verbeelding. Wat ze dromen, geloven en hopen, brengen ze in beeld, drukken ze uit in kunst: in muziek, in beelden van hout, steen of glas, in rituelen, in liturgische taal en gebaren.

Onze kerkgebouwen zijn schatkamers van grote en kleine kunstschatten en ook alles wat er gebeurt is vindplaats van kunst. Als we ons daarin verdiepen, gaat de wereld van ons ‘geloof in kunst’ verder open.”

Vincent Schoenmakers

 

Deelname

U kunt zich aanmelden tot en met zondag 23 september bij Bianca Ivens, via e-mail of telefonisch via tel nr. 06-26364530. Zij stemt uw aanmelding af met het Sint Franciscuscentrum.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. U begrijpt dat een gift uwerzijds altijd hartelijk welkom is!