180628 pastoraal team Chantal WPastoraal werkster Chantal van de Walle heeft het parochiebestuur laten weten dat zij met ingang van 1 september aanstaande haar arbeidsovereenkomst wil opzeggen. Het parochiebestuur heeft, in goed overleg met Chantal, besloten het ontslag te aanvaarden.

Chantal van de Walle heeft 18 jaar met en voor ons binnen het gebied van onze huidige parochie gewerkt. Ze geeft aan de komende jaren van haar arbeidzame leven een andere uitdaging aan te willen gaan. Ze heeft dit in alle eerlijkheid onder ogen gezien en ze gaat met vertrouwen op zoek naar die nieuwe uitdaging. Wij zijn Chantal veel dank verschuldigd voor alles wat ze in die lange periode voor ieder van ons en voor de parochie heeft betekend.

Haar vertrek betekent een lege plaats in het team. We zijn ons daarvan bewust en we zijn met het bisdom in gesprek gegaan over de invulling van de vacature.

Tijdens de parochiedag op 1 juli aanstaande, waar u allen hartelijk welkom bent, staan we extra stil bij het afscheid van Chantal van de Walle.