180417 Miel Erpelinck overleden

                                                                                                           180417 miel Erpelink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miel werd geboren te Boschkapelle op 5 maart 1940. Na zijn seminarie-opleiding bij de Orde der Lazaristen werd hij op 7 mei 1967 priester gewijd. Na een aanvullende studie theologie te Leuven, werd hij in 1970 benoemd als kapelaan te Sas van Gent. In 1979 werd hij priester van het bisdom Breda en volgde zijn benoeming tot pastoor. In de loop der jaren groeide zijn werkgebied  uiteindelijk tot heel Midden-Zeeuws-Vlaanderen. Op 1 augustus 2010 nam hij afscheid als pastoor van de Elisabeth-parochie maar bleef dienstbaar aan parochie en zorginstellingen.

Op 7 mei 2017 vierde Miel zijn gouden priesterjubileum. Enkele weken later begon hij steeds meer te sukkelen met zijn gezondheid. Een helaas ongeneeslijke hersen-aandoening leidde tot snelle fysieke aftakeling. Miel overleed waar hij zich geborgen voelde, met zorg en liefde omringd, thuis te Sas van Gent op 13 april 2018. Hij beschouwde zijn leven als voltooid en kon het in vrede loslaten.

Op 21 april nemen we afscheid van Miel in de Maria Hemelvaartkerk te Philippine, waarna we hem gaan toevertrouwen aan de aarde op de begraafplaats Sint Jans Schorre te Sas van Gent. We leggen hem neer in de handen van de leven gevende God.