Uit het duister komen wij…’

Kerstsamenzang basiliek Hulst

vrijdag 22 december 2017,

aanvang 19.00 uur

 171213 kerstzangavond in hulst

Met medewerking van:

  • jeugdkoor ‘De Wal-Noten’ onder leiding van Sandra den Exter,
  • het Basiliekkoor onder leiding van Ronald van Quekelberge,
  • het Dameskoor van de Basiliek, onder leiding van Marina Stockman
  • organist Marcel Mangnus

Uit het duister komen wij,
lopend in een lange rij
roepend door de stille nacht:
Christus, kom de wereld wacht.

Uit het duister komen wij
zingend: Heer ons licht zijt Gij!
Herders, Wijzen, één groot koor,
zingend heel de wereld door.

tekst: A.F. Troost

Samen gaan we, vanuit het duister, op zoek naar het licht.
Het licht van Kerstmis.
Het licht dat moet schijnen voor alle mensen, in heel de wereld.
Voor alle mensen, klein en groot, arm of rijk, ziek en eenzaam……
Beleef deze avond, door samen met ons die prachtige advents- en kerstliederen te zingen!
De avond duurt ruim een uur.
Na afloop is er voor ieder een kopje koffie of thee.