170706 parochiedag kleinOp zondag 2 juli was het dan zo ver: de eerste parochiedag voor onze parochie. In 2016 hebben we op 10 oktober een eucharistieviering gehouden ter ere van de naamdag van onze parochie patrones en dit jaar werd dit voortgezet maar dan uitgebreider: een hele dag met eten en drinken en gezelligheid. We mochten die dag te gast zijn bij de familie van Kessel te Kloosterzande.

We begonnen deze dag met het vieren van de eucharistie. Deze keer in een totaal andere omgeving: in een schuur. Het altaar was ‘gebouwd’ met fruitkistjes en stond op een aanhangwagen. Een groot kruis markeerde deze bijzondere plaats.

Wat is nu de grondgedachte voor zo’n parochiedag? Voor ons als pastoraal team was en is dit: gastvrijheid en elkaar ontmoeten.

Dit kwam ook tot uiting in de lezingen die we gehoord hebben in de eucharistieviering waar de parochiedag mee werd geopend. Jahwe verschijnt aan Abraham toen hij bij de ingang zijn tent zat op het heetst van de dag. Plotseling ziet Abraham drie mannen voor zich staan. Abraham biedt direct zijn gastvrijheid aan door water te halen en brood voor onderweg aan te bieden. Zo ontvangt Abraham zijn Heer.

Ook wij mochten elkaar ontvangen en ontmoeten op deze parochiedag. Wanneer we gastvrij zijn en elkaar ontmoeten dan ontmoeten we ook God (net als Abraham). Deze ontmoeting is de basis voor de geloofsgemeenschap die wij parochie noemen. En waarmee wordt de parochie H. Maria Sterre der Zee gevoed? Wat is onze inspiratie. Of , anders gezegd, hoe houden wij het in Godsnaam vol om ons in te zetten voor de geloofsgemeenschap / parochie?

Door elkaar te ontmoeten en in deze ontmoeting God te ervaren en te beleven.

En gezien het feit dat we veel mensen hebben mogen begroeten en ontmoeten, waar veel mensen hun steentje op allerlei terreinen hebben bijgedragen mogen we spreken van een zeer geslaagde dag.

Samen voelden we de eenheid die ons verbind: ons geloof in God en daarmee in de A(a)nder.

Het was een hele bijzondere en geslaagde gastvrije en ontspannen ontmoeting met velen.

Chantal van de Walle
Pastoraal werkster HMSdZ